Den fælleskommunale infrastruktur sender Næste generation Digital Post

Fra den 21. marts agerer den fælleskommunale infrastruktur kurér for Næste generation Digital Post.

Efter en hård fødsel med to forsinkelser har Digitaliseringsstyrelsen nu sat strøm til den nye landsdækkende løsning til håndtering af post mellem myndigheder, borgere og virksomheder – også kendt som Næste generation Digital Post.

Løsningen, som erstatter e-Boks, er udviklet på baggrund af et offentligt genudbud varetaget af Digitaliseringsstyrelsen.

Et lettere skifte via den fælleskommunale postkomponent

Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI) i KOMBIT har engageret sig i dette skifte, da en del af de løsninger som er indkøbt af KOMBIT sender Digital Post til postklient og fjernprint via kommunernes fælles infrastruktur.

Samtidig var det en anledning til at hjælpe kommunerne til ikke at overskride det loft over modtagerklienter, som Digitaliseringsstyrelsen meldt ud tidligt i projektet. Et loft som sidenhen er blevet løftet.

KOMBIT ville dog sikre, at kommunerne skulle forholde sig til så få processer som muligt, når løsninger som KY, KSD, BBR m.fl. skulle tilpasses den nye løsning – og samtidig bruge det som en mulighed for at tilbyde hands-on hjælp til kommuner og andre interesserede leverandører i forhold til et skifte.

Klar siden november

Den 19. november 2021 kunne KDI således også melde klar til at videredistribuere de nye digitale postformater via to nye integrationer (Send post SF1601 og Modtag post SF1606) samt opdateringen af integrationen (Print på serviceplatformen SF1600), som hidtil har håndteret posten for de løsninger, der brugte den fælleskommunale infrastruktur til understøttelse af digital post og fjernprint.

Med den seneste udskydelse fra november 2021 til ultimo marts 2022 fik vi derfor også væsentligt bedre forudsætninger for at tilbyde mere direkte støtte til såvel kommuner som leverandører, som skulle håndtere det forestående skifte.

Fra i dag sender flere post via den fælleskommunale infrastruktur

I forbindelse med overgangen har en række leverandører valgt, at deres systemer fremadrettet skal distribuere digital post via den fælleskommunale infrastruktur. Vi arbejder fortsat på at hjælpe endnu flere på via Infrastrukturens Onboardingsprogram.

Vi glæder os ligeledes til at stramme grebet omkring udnyttelsen af MeMo, og arbejde videre med, hvordan kommunerne får mest mulig værdi ud af de nye muligheder.

På den måde vil vi sikre at kvantitet og kvalitet går hånd i hånd i den fremadrettede understøttelse af digital post i kommunerne.

 

Kontakt

Senior it-konsulent
6194 4011