Deltag i idékonkurrence om Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata

Vær med til at udvikle it-løsningen, der skal understøtte fremtidens nære sundhedsvæsen.
Deltag i idékonkurrence om Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata
Deltag i idékonkurrence om Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata

KOMBIT udskriver nu en idékonkurrence baseret på projektet Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata. Projektet – og den senere it-løsning – skal øge kvaliteten i sundhedsvæsenet og styrke sammenhæng og kvalitet for borgerne i berøring med sundhedsvæsenet.

Understøttelsen skal ske gennem tilgængelige og standardiserede data på tværs af sektorer – og i de mange øvrige sammenhænge, hvor disse data i øvrigt efterspørges og kan gøre en forskel for borgerne.

KOMBIT og KL udskriver derfor en idékonkurrence for at opnå de bedste bud på, hvordan en sådan løsning kan se ud. Vinderen er den projektidé, der indenfor de givne ressourcer på 1.000.000 kr. kommer med den bedste idé til opbygningen af løsningen – og ikke mindst et bud på udvikling af en pilot, der skal danne grundlag for den kommende kravspecifikation.

Proof of Concept

Til en række workshops med både kommuner og regioner har KOMBIT indsamlet ønsker og behov, der har dannet grundlag for en POC (Proof of Concept) for projektet. I denne POC kan der læses mere om bl.a. baggrunden for projektet, målbilledet, interessenter, system- og datalandskab, konkrete krav til løsningen etc.

Praktisk om konkurrencen

Konkurrencen løber fra mandag den 11. januar 2019 til fredag den 8. februar 2019 klokken 12.00. Konkurrencen er åben for alle. KOMBIT henstiller dog til, at alene professionelle virksomheder med kendskab til domænet og solide kompetencer inden for og erfaring med lignende opgaver, indleverer projektidéer.

Deltagerne modtager ikke honorar for indlevering af projektidéer, men der udbetales en præmie på kr. 75.000 til den vindende projektidé.

Projektkonkurrencen gennemføres som en frivillig konkurrence og er ikke omfattet af udbudsloven. I det omfang, KOMBIT har fundet det relevant og proportionalt, følger projektkonkurrencen dog de processer og garantier, der gælder for projektkonkurrencer efter udbudsloven.

Efter projektkonkurrencen vil KOMBIT tildele kontrakt(er) om udvikling og drift af den kommende løsning på et andet grundlag i overensstemmelse med udbudslovens regler for den pågældende kontrakttype – forventeligt via en eksisterende rammeaftale.

De indkomne projektidéer vil blive anonymiserede og herefter vurderet af en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra KL og KOMBIT.

Sådan ansøger du

Projektforslag skal være KOMBIT i hænde senest d. 8. februar 2019 kl. 12.00 via sund@kombit.dk. Læs mere om konkurrencens betingelser og se projektets POC herunder.

Spørgetime for leverandører

KOMBIT afholder tre spørgetimer for interesserede leverandører, hvor man vil kunne høre mere om løsningen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål i plenum. Der vil også være mulighed for at indsende spørgsmål efterfølgende.

Spørgetimerne afholdes onsdag d. 16. januar, torsdag d. 17. januar samt mandag d. 21. januar 2019. Som udgangspunkt vil der blive delt den samme information til alle tre spørgetimer, og det er altså ikke nødvendigt at deltage i mere end én spørgetime. 

Baggrund for projektet

Projektet er en del af Sundhedsdataprogrammet; et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af fælles it-infrastruktur og samarbejde omkring brugen og delingen af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Den samlede it-løsning forventes at være færdigudviklet inden 2021.

Læs mere om projektet på KL's hjemmeside.