Data for august 2016 er nu tilgængelige i FLIS

Data for august 2016 er tilgængelige på FLIS-portalen og er distribueret som datapakker.

Næste datakørsel falder sammen med udrulningen af FLIS release 4.4. Der vil derfor ikke blive leveret datapakker eller publiceret nye data på portalen i perioden frem til d. 7. december 2016, hvor både september- og oktoberdata frigives.

Nyt i FLIS release 4.4

Ifm. den kommende release 4.4 kommer der ændringer af snitfladerne fra SBSYS, DUBU og Danmarks Statistiks Ældre-snitflade, og ændringerne vil slå igennem på kommende dataleverancer fra FLIS. Desuden kommer der en ny datamart, der kombinerer borger- og økonomidata.

Flere detaljer om releasen kan ses i dette dokument og på FLIS vejledningssiden. Bemærk, det kræver autorisation til FLIS eller videreformidling fra en bruger at få adgang til vejledningssiden.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0436