Danmarks Adresseregister skifter adresse

DAR får pr. dags dato adresse hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Tiden er nu inde til, at KOMBIT overdrager DAR til SDFE. Det betyder, at det fremover vil være SDFE der står for drift og videreudvikling af DAR, mens Netcompany forbliver leverandør af løsningen. 

Et helt særligt farvel og tak 

Efter en udviklingsproces i et tæt samarbejde med en kommunal ekspertgruppe, var det en stor dag, da DAR den 7. maj 2018 blev sat i drift i 98 kommuner.  

En løsning som sidenhen er blevet en integreret del af bl.a. det daglige arbejde hos de kommunale adressemedarbejdere. Det er derfor med blandede følelser, at KOMBIT nu overdrager DAR-stafetten til SDFE: 

”Det er en smule vemodigt for os i KOMBIT at skulle give slip på en løsning, som vi i tæt samarbejde med kommunerne har udviklet og gjort til en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram.  

Når det er sagt, er vi naturligvis også rigtig glade for og stolte over at kunne overlevere en god løsning i stabil drift, hvor vi med god ro i maven kan overdrage ansvaret og kontrakten for til SDFE. Den gode ro skyldes særligt, at vi de seneste måneder har haft stor fokus på en god overdragelse i samarbejde med SDFE, som er med til at sikre de bedste vilkår for DAR og kommunerne i fremtiden”, siger projektleder Dorthe Andersen. 

Mange tak til vores kommunale ekspertgruppe og vores mange gode samarbejdspartnere på projektet.

Fremadrettet skal henvendelser vedrørende DAR rettes til SDFE på adressen adresser@sdfe.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407