CPR vej – fortsat understøttelse på Serviceplatformen

Den planlagte udfasning af CPR-vej medfører, at de kommunale "frivillige" distrikter skal overføres til en anden distributionsplatform.

Den planlagte udfasning af CPR-vej medfører, at de kommunale "frivillige" distrikter skal overføres til en anden distributionsplatform. Denne opgave er forankret i KL.

Med realiseringen af grunddataaftalen i relation til adresseområdet er der udviklet "Danmarks Adresseregister". Samtidig med idriftsættelsen af Adresseregistret tages et andet nyt statsligt system - Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) - i brug til registrering af visse statslige distrikter som f.eks. valgdistrikter, politi- og retskredse.

Det nye Adresseregister og DAGI overflødiggør registreringer i CPR-vej, som udfases efter en overgangsperiode. Det vil sige, at vedligeholdelse i CPR-vej ved angivelse af husnummerintervaller samt oprettelse af veje og vedligeholdelse af vejkoder bortfalder. Det betyder, at de kommunale "frivillige" distrikter, som i dag registreres i CPR-vej, skal håndteres på en anden måde.

Kommunale frivillige distrikter fra CPR-vej

KL leverer en løsning, der understøtter kommunernes behov for egne distrikter til erstatning for CPR-vej. Denne løsning er baseret på geografiske distrikter.

KL har sammen med kommunerne identificeret behov for videreførelse af følgende kommunale distrikter:

  • Skoledistrikter
  • Befolkningsdistrikter
  • Socialdistrikter
  • Byfornyelsesdistrikter
  • Varmedistrikter
  • Evakueringsdistrikter
  • Diverse distrikter

Kommunal opgave vedr. flytning af nuværende distrikter til DAI i perioden december 2017 – marts 2018

Kommunerne er allerede godt i gang med at forberede indfasningen af den nye kommunale distriktsløsning til erstatning for CPR-vej, herunder at få konverteret ovennævnte kommunale distrikter fra CPR-vej. Med en sidste indsats op til sommerferien er der håb om, at 90 kommuner får lagt data i den fælles løsning.

Serviceplatformens udstilling af kommunale distrikter

KL og KOMBIT arbejder på, at der ikke skal ske ændringer i Serviceplatformens udstilling af kommunale distrikter, som anvendes af flere kommuner og leverandører.

Det er målet, at Serviceplatformen uden ændringer for brugerne kan udstille samme CPR vej data som i dag efter 1. oktober 2018.

Efter sommer vil der yderligere blive kommunikeret om udstillingen på Serviceplatformen når at være helt klar pr. 1. oktober 2018, hvor distrikterne udgår af CPR vej.

Se evt. mere på KLs hjemmeside.