Byg og Miljø sendes i offentligt genudbud

Genudbuddet på Byg og Miljø løsningen ændres til et offentligt udbud

Efter dialog med leverandørfeltet i genudbuddet af Byg og Miljø løsningen, er det KOMBITs vurdering , at den først vedtagne projektramme for Byg og Miljøs genudbud har været for optimistisk. For at garantere kvaliteten i en løsning, som dagligt benyttes af både private borgere, entreprenører og sagsbehandlere landet over, har KOMBIT valgt at revidere betingelserne for genudbuddet af Byg og Miljø.

Dermed er det også blevet nødvendigt at annullere det igangværende udbud, da leverandørernes præmis, for at byde ind med et tilbud på løsningen, er væsentligt ændret.

Byg og Miljø løsningen sendes i stedet i offentligt udbud, som lanceres via EU-supply i løbet af indeværende uge.

Interesserede leverandører bydes til åbent møde omkring udbuddet fredag den 20. januar kl. 13.00-14.30 (tilmelding senest onsdag den 18. januar). Det vil ligeledes være muligt at booke tid til gennemgang af kildekode frem til og med den 17. januar.

For at melde dig til leverandørmødet eller booke tid til kildekodereview, skriv til Helle Bidstrup på: HEBI@kombit.dk

Den nye frist for at indsende et tilbud på Byg og Miljø bliver den 22. marts 2017 - kl. 12.00.