Byg og Miljø søger kommunale eksperter til ny faggruppe

Til at bidrage til den videre udvikling af selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, der netop er gået i drift, søger KOMBIT nu nye kommunale kræfter til faggruppen.

Byg og Miljø blev lanceret i en lang række af landets kommuner d. 31. marts 2014 (læs mere her). Derfor skal projektets følgegruppe, der har været med i hele udviklingsfasen af Byg og Miljø, nu suppleres med nye kræfter i en faggruppe fra og med 1. juni 2014.

KOMBIT søger derfor fire-fem kommunale eksperter til at bistå med at vedligeholde og videreudvikle den nye selvbetjeningsløsning.

Konkret efterspørges:

  • To byggesagsmedarbejdere
  • To-tre miljøsagsmedarbejdere, der kan dække ét eller flere af de fagområder, der er i Byg og Miljø (olietanke, vandindvinding, natur, jordvarme eller spildevand)

Forventninger og arbejdsindsats

Det forventes, at du har en vis kommunal erfaring med ét eller flere af de nævnte fagområder – og at du kan afsætte tid til at forberede, deltage og efterbehandle op til seks faggruppemøder om året. Hovedparten af møderne vil blive afholdt i KOMBIT eller KL i København.

Via erfaringer fra dit daglige virke i kommunen vil du løbende give indspil til, hvordan vi kan fastholde en høj kvalitet af Byg og Miljø. Du vil fx bidrage til at forbedre vejledningstekster samt komme med input til, hvordan ny lovgivning mest hensigtsmæssigt indarbejdes.

Du vil også bidrage til prioritering af ændringsønsker og i det hele tage hjælpe med til, at Byg og Miljø videreudvikles til gavn for borgere, erhvervsliv og kommunale medarbejdere.

Betaling og tidsforbrug

For din deltagelse vil du kunne få betaling for op til 50 timer pr. år og yderligere dækkes dine rejseomkostninger. Efter konkret aftale med KOMBIT – og i forbindelse med større opgaver – kan timetallet øges.

For at sikre en kontinuitet i arbejdet skal de nye kommunale eksperter som udgangspunkt kunne deltage i minimum to år, og din ledelse skal være indforstået med din deltagelse. Vi henviser i øvrigt til kommissorium for Byg og Miljøs faggruppe, som du finder: Komissorium Byg og Miljø

Udvælgelsesproces og opstart

KOMBIT og KL vælger på baggrund af de indkomne ansøgninger de nye deltagere. I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på at sikre en bred faggruppe. Medlemmerne af den nye faggruppe for Byg og Miljø forventes udpeget 1. juni 2014 og første intromøde er sat til d. 27. maj 2014.

Lidt om Byg og Miljø

Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning for borgere og virksomheder, der ønsker at søge om tilladelse til byggesager eller visse miljøsager. I alt 97 kommuner er tilsluttet løsningen, som gik i drift d. 31. marts 2014.

KOMBIT har indgået aftale med Schultz Information om at udvikle og drive det fælleskommunale selvbetjeningssystem frem til et genudbud af opgaven.

I løbet af det kommende år er det planlagt at udarbejde en ny komponent til Byg og Miljø, så industriens ansøgninger om miljøgodkendelser og spildvandsløsninger også kan søges gennem løsningen. 

Læs mere om Byg og Miljø