Byg og Miljø gennemgår udbygning, flytning og renovering

Byg og Miljø har igennem sin levetid været igennem et genudbud og leverandørskifte, ligesom løsningen står over for modernisering af både brugervenlighed og funktionalitet. Med forbedringerne følger en prisstigning på 1 kr. pr. borger fra 2019.

Allerede kort efter idriftsættelsen af Byg og Miljø blev ambitionerne skruet op, med beslutning om en udvidelse af løsningen, så virksomheder også kunne søge deres miljøtilladelser via Byg og Miljø. Således blev én fælles indgang for bygge- og miljøansøgninger skabt.

En konsekvens af at indfri denne ambition blev imidlertid, at KOMBIT, for at overholde udbudsloven, måtte sende løsningen i genudbud efter blot to års drift. Genudbudsprocessen har krævet mange arbejdstimer for både KOMBIT og leverandører.

Ambitioner koster

Med en kortere afskrivningsperiode og udgifterne til et genudbud, er projektets økonomi kommet under pres.

Styregruppen bag projektet har derfor besluttet, at der skal indhentes ekstra midler til projektet, så der kan blive råd til at skabe den videreudvikling, som sikrer, at kommunerne får indfriet det gevinstpotentiale som Byg og Miljø rummer.

Det betyder samlet set en prisstigning pr 1. januar 2019 på en krone pr. borger.

Ambitioner og genudbud

Den store gevinst, ved én fælles indgang til ansøgninger, fik derfor også den konsekvens, at løsningens afskrivningsperiode blev kortet ned fra fem til blot to år.

Da udbud koster ressourcer både arbejdsmæssigt og økonomisk har det også sat større videreudviklinger af løsningen på pause for en tid. En tid, hvor projektet har modtaget input til, hvordan man gennem mindre justeringer og større ændringer kan optimere den digitale administration af bygge- og miljøansøgninger.

Efter et veloverstået genudbud, som har medført, at løsningen er blevet flyttet til en ny leverandør, er det igen på tide at smøge ærmerne op, og tage arbejdshandskerne på så Byg og Miljø kan videreudvikles.

Videreudvikling på flere niveauer

Byg og Miljø nedsatte i starten af 2017 en strategigruppe som giver input til, hvilke strategiske tiltag der kan sikre en bedre brugeroplevelse for ansøgerne.

Løsningen endevendes således på tre niveauer. Første niveau er; optimering af den nuværende brugerrejse og brugergrænseflade. Andet niveau er; omstrukturering af brugerrejsen, med fokus på et mere intuitivt flow igennem ansøgningsprocesser. Tredje niveau er; øget automatisering af løsningen.

Ambitionerne er, at ansøgerne igennem en lettere ansøgningsproces får en bedre oplevelse med at søge tilladelse, mens de kommunale sagsbehandlere får et bedre fundament for hurtig sagsbehandling.

Samtidig har Byg og Miljøs faggruppe arbejdet systematisk med at gennemgå og kvalificere de mange forskellige ønsker, som er kommet ind via løsningens ændringsønskeportal.

Der ligger derfor også et stort stykke arbejde foran hele organisationen bag Byg og Miljø – og ikke mindst hos den nye leverandør – når det solide fundament, som Byg og Miljø i dag udgør, skal videreudvikles til at blive en af Danmarks bedste digitale selvbetjeningsløsninger.