Byg og Miljø får ny leverandør

Efter grundig gennemgang af de indkomne tilbud i forbindelse med genudbuddet af Byg og Miljø er der nu fundet en vinder.

I forbindelse med efterårets genudbud af selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, modtog KOMBIT flere gode og kvalificerede tilbud.

Efter grundig gennemgang af de indkomne tilbud er valget faldet på leverandøren Knowledge Cube.

Derfor vandt Knowledge Cube

Knowledge Cube har leveret et tilbud, som fuldt ud lever op til de krav og forventninger, der er blevet stillet til en kommende leverandør.

Særligt på prisen er tilbuddet fra Knowledge Cube konkurrencedygtigt, mens tilbuddet også udmærker sig med fremsynede og konstruktive perspektiver på samarbejdet med både kommunerne og KOMBIT.

Tid til transition

Byg og Miljø-løsningen har indtil videre været drevet af Schultz. Med leverandørskiftet fra Schultz til Knowledge Cube venter en længere transitionsfase, som løber fra ultimo maj frem til 31. december.

I løbet af denne periode skal Schultz og Knowledge Cube samarbejde om at få løsningen overleveret, uden at det kommer til at påvirke hverken ansøgere eller kommunale brugere af løsningen, hverken før eller efter det endelige leverandørskifte over nytåret.

Ambitionen for Byg og Miljø

Vi har stået sammen om at skabe en fælles indgang til bygge- og miljøsager som anvendes af alle landets kommuner. Nu er det tid til at bruge de seneste års erfaringer til at drive den positive udvikling af en selvbetjeningsløsning, som i stadigt større grad indtager ansøgernes perspektiv

Udtaler styregruppeformand, Philip Hartmann, i forbindelse med udsigterne til det nye samarbejde. En ambition som KOMBIT ser frem til at understøtte i samarbejde med Knowledge Cube.