Brugerne tester det nye valgsystem

Positive tilbagemeldinger fra brugervenlighedstest af det nye valgsystem.

Udviklingen af det nye valgsystem er nu så langt fremme, at fire kommuner har testet udvalgte skærmbilleder fra en prototype af systemet. Tilbagemeldingerne er meget positive, og de er nu sendt videre til udviklerne, der vil indarbejde de mange konstruktive input i den videre udvikling af brugergrænsefladen.

Optimeret til brugere der sjældent benytter systemet

Når det nye valgsystem sættes i drift i slutningen af 2019, bliver det med en brugergrænseflade, der er specielt udviklet til brugere, som sjældent benytter systemet. Brugergrænsefladen tager således afsæt i, at valgløsninger adskiller sig fra andre it-løsninger ved, at de benyttes meget intensivt i korte perioder, efterfulgt af lange perioder, hvor brugerne ikke arbejder med løsningen.

Det betyder, at brugergrænsefladen i en valgløsning skal følge andre principper end en typisk fagløsning. Skærmbillederne er i højere grad bygget op omkring de principper, der gælder for en borgervendt selvbetjeningsløsning, hvor der er mere plads mellem oplysningerne og et større fokus på at blive ledt igennem systemet i flere enkle trin end i få komplekse trin.

Positive tilbagemeldinger fra brugerne

For at sikre, at skærmbillederne opfylder brugernes behov, har projektet bedt fire kommuner, Hvidovre, Helsingør, Gladsaxe og Rudersdal, om at teste de første skærmbilleder fra en prototype af det nye system.

I brugervenlighedstesten skal brugerne bl.a. vurdere, om skærmbillederne er ensartet og logisk opbygget og om brugergrænsefladen er intuitiv og nem at overskue og benytte. Testen fokuserer på brugernes umiddelbare indtryk af skærmbillederne.

Tilbagemeldingerne fra brugerne fra de fire kommuner er meget positive, og de vurderer generelt brugergrænsefladen som overskuelig, intuitiv og let at gå i gang med at bruge. Men de har også en del gode konstruktive input, som nu er videregivet til udviklerne.

Flere brugertest på vej

Valgprojektet vil gennemføre flere brugervenlighedstest i løbet af 2018, hvor der fokuseres på andre områder af valgsystemet, fx hvordan der arbejdes med brevstemmer, resultatopgørelse og formidling af valgresultater.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433