Brugerne giver input til FBS

Resultaterne fra undersøgelsen af brugertilfredsheden med Fælles Bibliotekssystem (FBS) 2018 ligger nu klar. De viser generelt en svag fremgang i tilfredsheden i forhold til 2017.

Over 1200 brugere har givet input til FBS i brugertilfredshedsundersøgelsen for 2018, og der skal lyde en stor tak til alle jer, der har taget jer tid til at fortælle os jeres mening.

Generelt peger resultaterne af undersøgelsen på en svag stigning i tilfredsheden med løsningen. Der er dog stadig plads til forbedringer på en lang række områder.

Tilfredshed steg fra 2,6 til 2,8

For FBS-LMS generelt er tilfredsheden steget fra 2,6 i 2017 til 2,8 i 2018 på en skala fra et til fem, mens den for Skoleportalen er steget fra 2,6 til 2,9. Der er generelt væsentligt større tilfredshed med FBS blandt personale på folkebibliotekerne end blandt de ansatte på de Pædagogiske Læringscentre.

Ligesom i 2017 udtrykker brugerne meget stor tilfredshed med deres egne superbrugerorganisationer, ligesom der er høj tilfredshed med supporten i FBS.

De fleste brugere mener, at der i høj grad er gennemført ændringer af arbejdsgange i forbindelse med at kommunen har taget FBS i brug. Men effekten af de nye arbejdsgange vurderes af mange respondenter til at være begrænset.

Styregruppen behandlede resultater

På deres møde den 21. februar 2018 gennemgik styregruppen for Fællesskabet FBS resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Styregruppens konklusion var, at der fortsat skal fokuseres på forandringen i form af nye arbejdgange i kommunerne. Derudover påpegede styregruppen at resultaterne viser, at der fortsat skal være fokus på brugervenlighed og automatisering i FBS.

Du kan se de konkrete resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen her. Udover tallene har en masse brugere givet sig tid til at svare udførligt på de kvalitative spørgsmål i undersøgelsen. Disse svar vil blive inddraget, når resultaterne bliver brugt blandt andet i forbindelse med prioritering af videreudviklingen af FBS.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation