Borgere tilfredse med KY

Tolv borgere var for nylig inviteret til at teste selvbetjeningsløsningen af Kommunernes Ydelsessystem. Her kan du få et indblik i deres umiddelbare vurdering af løsningen.

Senere i år tager de første kommuner det nye fagsystem, Kommunernes Ydelsessystem (KY) i brug. Kommunernes sagsbehandlere skal i fremtiden anvende KY til at sagsbehandle borgernes sager og udbetale ydelser inden for kontanthjælpsområdet. KY kommer, ud over fagsystemet, til at bestå af en selvbetjeningsløsning, som borgerne skal bruge til at søge om økonomisk støtte og holde sig opdateret på udviklingen i deres igangværende sager.

For at sikre en god og brugervenlig løsning, har der løbende i udviklingsforløbet været en række brugertest.

Brugervenlighedstest forløber således, at testdeltagerne skal gennemføre en ansøgning om kontanthjælp. Undervejs fortæller de, hvad de oplever, hvilke tanker de gør sig i forhold til løsning af opgaven og opbygningen af KY. Disse input er vigtige, for at udviklerne kan arbejde videre med løsningen, så den i sidste ende understøtter brugernes behov bedst muligt.

Denne test er den sidste brugervenlighedstest for borgerne. Der foregår fortsat løbende bruger- og brugervenlighedstests for de kommunale sagsbehandlere.


Her ses en borger, der netop har gennemført testforløb af kontanthjælpsansøgning.

Borgernes testkonklusion: Overskueligt, brugervenligt og intuitivt – men også forbedringspunkter
Blandt de tolv borgere, som deltog i testen, var der overordnet stor tilfredshed med selvbetjeningsløsningen. Alle brugere løste opgaverne og beskrev løsningen som ”meget overskuelig”, ”let at anvende”, ”intuitiv” og ”god navigation generelt”. På baggrund gav de testen karakterer over middel.

Gode input til videreudvikling
Som forventet med en brugervenlighedstest, gav testdeltagerne udviklingsteamet lidt at følge op på. Blandt andet skal der arbejdes lidt med sproget, som indeholder nogle begreber, der skal forklares eller uddybes samt mindre kosmetiske uhensigtsmæssigheder, der skal kigges på. Alt sammen input som projektteamet nu arbejder videre med.

Overordnet set var alle testdeltagere meget positive over KY, og konklusionen på dagene blev derfor, at vi er godt på vej.

Tak til alle deltagere, der har stillet deres ekspertise til rådighed.