Blockchain-projekt i Høje-Taastrup Kommune succesfuldt afsluttet

Pilotprojekt giver værdifulde erfaringer fra brug af blockchain-teknologi i en kommunal sammenhæng.

KL og KOMBIT har sammen med Høje-Taastrup Kommune og Nordic Blockchain Association gennemført et pilotprojekt om konkret anvendelse af blockchain-teknologi i en kommune.

Behov for kommunal indsigt

Blockchain-teknologien er udråbt til at rumme store potentialer for effektivisering, øget sikkerhed og transparens - også i den kommunale sektor. Potentialet har dog kun i begrænset omfang været afprøvet i danske kommuner, så i takt med at kommunerne bliver tilbudt flere og flere løsninger baseret på blockchain, er der behov for mere indsigt. 
 
På den baggrund besluttede KL og KOMBIT sammen med Høje-Taastrup Kommune og leverandøren Nordic Blockchain Association at gennemføre et pilotforløb i efteråret 2018. Projektet skulle teste anvendelse af blockchain i en kommunal administration og give en større forståelsen for teknologiens styrker og udfordringer.

Blockchain til kontrakter og fakturaer

Konkret skulle pilotprojektet finde ud af, om blockchain-teknologien kan benyttes til at håndtere kontrakter og fakturaer ifm. anbragte børn - herunder om teknologien kan løse udfordringerne med at validere fakturaer og holde øje med, at kontrakter bliver opsagt rettidigt.  
 
Projektet er nu gennemført og deltagerne er i gang med at vurdere resultaterne og se på fremtidige aktiviteter, ligesom der er udarbejdet en liste med spørgsmål, som kommunerne bør stille sig selv og en eventuel leverandør, inden de kaster sig ud i løsninger, der bygger på blockchain.

Materiale fra og præsentation af pilotprojektet

Rapport og diverse præsentationer fra pilotprojektet er tilgængelige i KOMBITs Videncenter - herunder en præsentation fra konferencen OffDig19 i Aarhus, hvor pilotprojektet blev præsenteret.

Blockchain-projektet i Høje-Taastrup Kommune bliver også præsenteret på Kommunernes Digitaliseringstræf 2019 den 6. juni i Odense, hvor KOMBIT, KL og Høje-Taastrup Kommune har sessionen "Kan blockchain-teknologi forbedre dele af den kommunale opgaveløsning?". Læs mere her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / It-konsulent
3268 0471