Beskrivelse af roller og arbejdsgange i SAPA

Nyt inspirationsmateriale skal gøre det nemmere at komme i gang med SAPA.

KOMBIT og pilotkommunerne arbejder tæt sammen om at udvikle redskaber og eksempler, der skal støtte kommunernes implementering af SAPA. Den arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med temaet "Arbejdsgange og organisering”, har netop lancereret en række nye dokumenter, der skal inspirere kommunerne i deres arbejde med at beskrive roller og få overblik over arbejdsgange i SAPA.

Det nye materiale kan hentes på SAPA’s eksterne dokumentbibliotek og inkluderer:

Rollebeskrivelser

Beskrivelserne indeholder eksempler på forskellige roller og de tilhørende opgaver og kompetencer, der er brug for i SAPA:

  • SAPA-administrator
  • SAPA-superbruger
  • SAPA-instruktør
  • Leders rolle
  • SAPA-slutbruger

Rollebeskrivelserne skal bl.a. hjælpe SAPA-projektlederne med at organisere og kommunikere de opgaver, der skal løses i forbindelse med implementering af SAPA.

Arbejdsgange

Ved hjælp af ti forskellige eksempler på arbejdsgange beskriver det nye inspirationsmateriale, hvordan man kan arbejde på tværs af SAPA og fagsystemer inden for et specifikt område i kommunen. Dermed får sagsbehandlerne et godt indblik i de nye muligheder, der følger med SAPA.

Materialet omfatter også en tom skabelon, som kommunerne kan benytte til at beskrive egne arbejdsgange.

Materialet udbygges løbende

Det nye inspirationsmateriale er sammen med andet kommunikationsmaterialet tilgængeligt på SAPA’s dokumentbibliotek og bliver løbende udbygget frem mod idriftsættelsen af SAPA.