Berigtigelse - AULA og forholdet til SkoleIntra

Berigtigelse i forhold til SkoleIntra.

KOMBIT har ved forskellige lejligheder formuleret sig på en måde, som kan misforstås og finder derfor anledning til at præcisere, at KOMBIT ikke har nogen indflydelse på, om hele eller dele af SkoleIntra lukkes ved introduktionen af Aula.

KOMBIT er orienteret om, at Itslearning A/S, der er firmaet bag SkoleIntra, vil fortsætte med at udvikle, markedsføre og drive SkoleIntra, og at dette også vil være tilfældet efter introduktionen af Aula.

I forbindelse med udviklingen og implementeringen af Aula vil skolerne tage stilling til, i hvilket omfang data skal flyttes fra SkoleIntra til Aula, herunder om og i hvilket omfang data skal slettes i SkoleIntra. De data, der ligger i SkoleIntra vil kun blive slettet, såfremt skolerne selv beder Itslearning om det.

I aftale om forsyningssikkerhed og transitionsydelser mellem KOMBIT og Itslearning er det i øvrigt aftalt, at aftalen ikke er til hinder for, at skoler og kommuner, som efter idriftsættelse af AULA ønsker at fortsætte med at anvende SkoleIntramodulerne, skal kunne anvende disse, som en del af deres anvendelse af brugerportalen.

For yderligere oplysninger om SkoleIntra bedes du kontakte SkoleIntra på telefon 20 44 00 38.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Produktchef
3334 9446