BBR 2.0 sat i drift

I den netop overståede weekend satte Netcompany BBR 2.0 i drift. Hermed er BBR officielt blevet en del af Grunddataprogrammet.

Fredag den 3. maj kl. 13.30 blev Bygnings og Boligregisteret lukket for de kommunale brugere, så idriftsættelsen af BBR 2.0 kunne igangsættes.

I dag kunne de kommunale BBR-medarbejdere således møde ind til et BBR, som på rigtig mange måder ligner sig selv, mens der bag facaden er sket en masse – og flere ændringer venter.

Sammenhængende ejendomsdata

Med idriftsættelsen er BBR officielt blevet en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram, og er dermed også kørt i stilling til at dele og hente data via den fællesoffentlige Datafordeler.

Det betyder i praksis, at en lang række af de data, som tidligere er kommet fra Ejendomsstamregistret (bedre kendt som ESR), fremadrettet bor og vedligeholdes i nye registre. Registre som er autoritative for deres respektive områder – og som deler og opdaterer data hos hinanden via Datafordeleren.

Nyt ejendomsbegreb

En ny autoritativ ejendomsnøgle introduceres til BBR i forbindelse med den netop gennemførte idriftsættelse. Den nye nøgle hedder “Bestemt Fast Ejendom” (BFE) og er, som noget nyt, tværgående for hele ejendomsområdet.

BFE-nummeret, som tværgående nøgle, er allerede nu den autoritative nøgle for danske ejendomme. ESR’s kommunale ejendomsnummer vedligeholdes imidlertid igennem en overgangsperiode, så de aktører, som tidligere har brugt det kommunale ejendomsnummer fra ESR i deres systemer, har god tid til at omstille sig til BFE-nummeret.

Til gavn for dansk erhvervsliv

Målet er ikke blot sammenhængende registre og automatisk ajourføring. De fællesoffentlige grunddata udstilles også til aktører i det  dansk erhvervsliv, som kan bruge data til at styrke eksisterende forretning og udvikle nye løsnigner – til gavn for den danske økonomi.

I BBR er vi glade for, at der på nye måder åbnes op for det store potentiale som danske ejendomsdata rummer, og ser frem til at følge den udvikling, som åbne grunddata kan bringe med sig.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407