BBR 2.0 & Adresseregistret DAR tager form

KOMBIT vil i løbet af sommeren gå i gang med udbud på BBR 2.0 og DAR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) har eksisteret siden 1977, men blev i 2009 relanceret som Nyt BBR i et samarbejde mellem KOMBIT, KL og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL).

Som ved alle andre KOMBIT-projekter skal driften af systemet udbydes jævnligt. Derfor er KOMBIT nu i gang med de indledende aktiviteter i forhold til at genudbyde drift og videreudvikling af registret.

BBR splittes op

Frem mod genudbuddet af BBR er systemet blevet opdelt i to, så adresseregisteret er blevet etableret som et separat system.

Det betyder, at KOMBIT vil køre to sideløbende udbud. Et for BBR 2.0 uden adresseregistret, og et for det nye Adresseregister, der vil få navnet DAR (Danmarks AdresseRegister).

Udbuddene vil for begge bestå i drift og videreudvikling af de eksisterende systemer.

Indkøb af nyt Adresseregister (DAR)

I løbet af de kommende år vil KOMBIT stå bag projektledelse og indkøb af udviklingen af et nyt adresseregister (DAR).

Det sker for at opfylde Grunddataprogrammets målsætning om, at alle data kun skal registreres et sted, og at adgangen til dem skal være sikker, enkel og effektiv.

Det nye adresseregister skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser.

Den første begrænsede version af den nye adresseklient - version 0.9 - gik i luften i starten af maj 2014. Næste version 1.0 går i luften den 15. september 2014. Herefter etableres drift og videreudvikling i udbuddet.

Udvikling af BBR

Bygnings- og Boligregistret blev etableret med henblik på at samle data omkring alle bygninger og boliger i hele landet. Dataene i BBR afspejler de faktiske, fysiske forhold, også forhold der ikke er godkendt.

Oplysningerne i registeret dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v., og anvendes bredt.

Næste version af BBR – version 1.6 – går i luften til september 2014. Større ændringer i systemet vil dog først blive offentliggjort og eksekveret i forbindelse med udbuddet af BBR 2.0.

Du kan finde mere oplysninger om BBR-registret på www.bbr.dk

Møde for leverandører

KOMBIT vil snart sende invitationer ud til et indledende informationsmøde, hvor leverandører vil få uddybende information og materiale omkring de to udbud.

I efteråret 2014 vil vi arrangere tekniske dialogmøder, hvor interesserede leverandører vil få mulighed for at gennemse udbudsmaterialet på et tidligt stadie og indgå i dialog med KOMBIT omkring udfordringer og muligheder i udbuddene.

Kontakt

Spørgsmål fra leverandører omkring udbuddene kan rettes til Leverandørchef Jesper Bo Seidler på tlf. 3334 9448 eller JSI@kombit.dk.