ATP og KOMBITs samarbejde styrkes og justeres

ATP og KOMBIT styrker samarbejdet i forhold til at sikre en optimal konkurrenceudsættelse af monopolløsningerne for landets kommuner og Udbetaling Danmark.
Styregruppen for samarbejdet mellem ATP og KOMBIT har besluttet at udvide samarbejdet vedr. infrastruktur, udbud og kundeforholdet til KMD.
 
Det er desuden besluttet at justere samarbejdet omkring et muligt fælles udbud på Syge- og Barselsdagpenge-løsningen – så der gennemføres to separate udbud.
 
Læs hele notatet om samarbejdet her.