Arbejdsgruppe hjælper med dokumentation af processer

Arbejdsgruppen på sygedagpengeprojektet har i de seneste måneder arbejdet på at kortlægge processer på området.

Gennem de seneste måneder har arbejdsgruppen på sygedagpengeprojektet arbejdet med at kortlægge nuværende processer på sygedagpengeområdet, samt at få samlet input til ønsker om, hvordan det fremtidige arbejde på området skal foregå.

Arbejdet er foregået både gennem møder og workshops, og ved at deltagerne i arbejdsgruppen har arbejdet med projektet i deres hjemmekommuner.

Resultatet har været, at der er blevet produceret både ”as-is” diagrammer over, hvordan kommunernes arbejde med sygedagpengeansøgninger foregår i dag og ”to-be”-diagrammer, der viser, hvordan arbejdsgruppen forestiller sig, at arbejdet med fordel kunne organiseres i fremtiden. Du kan se et udkast til et af de fremtidige procesflows for det kommende system her.