Alle kommuner bakker op om CPR/CVR

Alle 98 kommuner har nu tilsluttet sig CPR-/CVR-projektet.

CPR-/CVR-projektet i KOMBIT har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR. Projektet er både en del af monopolbrudsprogrammet og med i det fællesoffentlige grunddataprogram, hvor det er defineret i delprogrammerne fem og seks.

Kommunerne bruger hvert år rigtigt mange penge til kopiregistre, og de potentielle gevinster af projektet er derfor meget høje.

I løbet af efteråret har KOMBIT kørt en proces, hvor kommunerne er blevet hørt om de er interesseret i at tilslutte sig projektet. Samtlige 98 kommuner har nu tilsluttet sig, og CPR-/CVR-projektet har derfor fået et fuldt og kraftigt mandat fra kommunerne til at foretage de nødvendige analyser og forhandle aftaler på plads om reduceringen af betalingen for kopiregistre.

Drejebog udvides

For en måneds tid siden offentliggjorde KOMBIT en drejebog, hvor de tilsluttede kommuner kan finde de nødvendige analyser og vejledninger. Drejebogen vil løbende blive udvidet, blandt andet vil KOMBIT i januar udvide med materialer fra SKI, og en vejledning til hvordan man kommer i gang med at reducere betalingen af kopiregistre i egne systemer.

Fra KOMBIT vil vi gerne sige tak til kommunerne for den store opbakning og også benytte lejligheden til at ønske alle vores kontaktpersoner en glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til et godt samarbejde i 2016 om reduceringen af betalingen af kopiregistre og indhøstning af gevinster.