Afklaringsfaser godt afsluttet på BBR og DAR

Afklaringsfaserne for BBR og DAR er nu afsluttet, og første kvartal 2016 vil blandt andet blive brugt på test.

I løbet af efteråret 2015 har KOMBIT og leverandøren Netcompany succesfuldt gennemført afklaringsfaserne for BBR 2.0 og DAR 1.0 projekterne.

Processen har involveret både SKAT, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Geodatastyrelsen) og en gruppe af udvalgte kommunale brugere. De kommunale brugere var især med for at sikre, at løsningerne vil understøtte de kommunale sagsgange bedst muligt, og at brugbare funktioner fra de nuværende løsninger bliver ført med over i de nye. De kommunale brugergrupper er sammensat af KL og omfatter brugere fra både Jylland, Fyn og Sjælland og fra store og små kommuner.

Projektleder Henrik Grønbæk Kristensen fortæller:

 “Vi har et rigtig godt samarbejde med vores samarbejdspartnere, og der er god fremdrift i projekterne, så det bliver et rigtigt spændende år, vi går i møde”.

Designworkshops med brugere

Efter afslutning af afklaringsfaserne blev der afholdt brugerdesignworkshops med de respektive myndigheder og de kommunale brugergrupper. Workshopforløbene har været meget positive, og fokus har selvfølgelig været på, at løsningerne bliver intuitive og let-anvendelige.

Både BBR 2.0 og DAR 1.0 udvikles i tre delleverancer, der tilsammen udgør den samlede funktionalitet.

Se skærmbilleder fra prototyperne

Netcompany har udviklet og udvikler løbende på de to prototyper af BBR og DAR-løsningerne. Prototyperne vil ændre sig løbende igennem hele projektet, så løsningerne kan derfor ændre udseende.

Test i første kvartal 2016

I løbet af første kvartal 2016 vil der blive afviklet både interne tests og brugertests på delleverance 1 af begge løsninger. Til brugertesten deltager den kommunale brugergruppe, som skal teste den første del af den udviklede funktionalitet. Efterfølgende foretages en brugervenlighedstest, hvor den samme kommunale brugergruppe samt en gruppe af nye kommunale brugere deltager, da det er vigtigt også at teste systemet på brugere, der ikke har prøvet løsningen før.

Idriftsættelse af DAR vil ske den 2. januar 2017
Idriftsættelse af BBR vil ske 20. marts 2017

Husk at du løbende kan følge med i arbejdet med BBR og DAR på hjemmesiderne www.kombit.dk/bbr og www.kombit.dk/dar.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490