Økonomiaftalens målsætning om udbredelse af DUBU

KL og kommunerne har besluttet, at DUBU (Digitalisering -Udsatte børn og unge) skal være det fælles it-system til håndtering af sager på det sociale børneområde.

Kommunerne har i mange år efterlyst et sagsunderstøttende system, der sikrer systematik i sagsbehandlingen, overblik over underretninger og letter samarbejdet mellem kommunerne om hjælp til børn og unge, når udsatte familier flytter fra kommune til kommune. Det gør DUBU. DUBU er udviklet som et fælles initiativ mellem stat og kommuner.

KL og regeringen er enige om, at det er vigtigt med et fælles it-system, der bruges af så mange kommuner som muligt. Derfor har KL og regeringen i Økonomiaftalen for 2013 aftalt at fremrykke og skærpe målet for udbredelse af DUBU ved, at alle kommunerne senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system.

KL og Social- og Integrationsministeriet har sendt et fælles brev til alle landets borgmestre om indholdet i økonomiaftalen vedr. anskaffelse af DUBU eller et tilsvarende it-system inde udgangen af 2014.

Læs hele nyheden på KL's hjemmeside.