Økonomiaftalen for 2015 fjerner fleksydelse fra KY

KL og regeringen har lukket økonomiaftalen for 2015. KY-projektet reviderer nu kravspecifikationen, da myndighedsansvaret for bl.a. fleksydelse flyttes til UDK.

Som en konsekvens af, at regeringen og KL i forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 er blevet enige om at flytte myndighedsansvaret for fleksydelse, begravelseshjælp, efterlevelseshjælp og delpension til UDK, reviderer KY-projektet nu kravspecifikationen.

Konsekvenser for KY

Den største ændring er, at krav vedrørende opkrævning af fleksydelsesbidrag og udbetaling af fleksydelse er fjernet, hvilket betyder, at KY ikke vil understøtte opgaverne omkring fleksydelse.

Det er forventningen, at opgaverne omkring fleksydelse overflyttes til UDK i løbet af 2015. Holder denne tidsplan, vil overgangen fra KMD Aktiv til KY blive mindre i de kommuner, som i dag anvender KMD Aktiv til opgaverne omkring fleksydelse.

Hvis tidspunktet for overflytning af opgaverne kommer til at ligge, efter at udrulningen af KY er påbegyndt (dvs. til 2. halvår 2016), er situationen frem til kommunens ibrugtagning af KY således:

  • For de kommuner, der i dag ikke anvender KMD Aktiv til opgaverne omkring fleksydelse, er situationen uændret. De kommuner benytter bl.a. Excelark udviklet af KL til beregninger, og forestår opkrævning og udbetaling i andre systemer, typisk deres økonomisystem.
  • De kommuner, som i dag anvender KMD Aktiv (uden fleksydelse-tilkøbsmodel), vil kunne udbetale fleksydelse i KY som ”anden ydelse”. Mht. opkrævning, beregninger mv. er situationen uændret, idet de i dag bl.a. anvender KL’s regneark mv.
  • De kommuner, der i dag anvender KMD Aktiv (inkl. fleksydelse-tilkøbsmodul), vil kunne udbetale fleksydelse i KY som ”anden ydelse”. Mht. opkrævning må  kommunerne foretage dette manuelt og fx anvende KL’s regneark mv. til beregninger.