ØiR understøtter den kommunale ibrugtagning af SKATs inddrivelsessystem PSRM

Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) stiller snitflader til rådighed, der skal sikre kommunerne en smidig og effektiv ibrugtagning af PSRM.

Den kommunale inddrivelse af gæld via Public Sector Revenue Management (PSRM) har fyldt på den offentlige dagsorden, da overgangen til at anvende PSRM kræver en stor indsats i kommunerne. Mere end 100 forskellige kommunale it-systemer skal således tilpasses for at sikre en succesfuld ibrugtagning af PSRM.

KL og KOMBIT samler trådene og sikrer integrationen

For at koordinere og effektivisere arbejdet med at tilpasse de mange kommunale fagsystemer, har KL og KOMBIT etableret et fælleskommunalt projekt: Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS).

DOS-projektet koordinerer med såvel SKAT som de mange kommunale fagsystemleverandører, så tværgående behov for afklaringer og tilpasninger afdækkes og indfries.

Et af elementerne i DOS-projektet er at tilpasse ØIR-snitfladerne, så de lever op til SKATs krav og kan benyttes af leverandørerne, når de skal klargøre deres fagsystemer og integrere med PSRM. På den måde sikrer projektet også, at hver enkelt kommune ikke skal have penge op af lommen, for at betale den samme leverandør for at tilkoble sig.

Den efterfølgende information retter sig primært mod leverandører af kommunale debitorløsninger og de systemejere i kommunens fagforvaltninger, der har ansvar for de systemer, som danner fordringskrav, der skal videre til kommunens debitorløsning.

Hvordan støtter ØiR op om tilslutningen til PSRM?

ØiR-snitfladerne udgør det tekniske fundament, som sikrer, at de fordringer som de kommunale fagsystemer skal aflevere til debitorsystemet, kan sendes videre til SKAT til endelig inddrivelse.

De tekniske specifikationer fra PSRM stiller en række specifikke krav til form og indhold ifm. udveksling af data. ØiR’s nye debitorsnitflader er netop designet til at sikre valide funktioner (operationer) med tilhørende værdilister baseret på de krav, der stilles, når en fordring overføres fra debitorsystemet til PSRM systemet. Det er fortsat fagsystemets ansvar at fordringer oprettes og ajourføres med nødvendige stamdata ud fra gældende regler for fagområdet.

Udviklet i samråd med debitorleverandørerne

I samråd med kommunernes debitorleverandører har KOMBIT afdækket de konkrete behov, som skal indfries, for at leverandørerne kan foretage en hurtig tilpasning op mod ØiR.

For hurtigst mulig tilpasning til SKATs specifikationer har KOMBIT besluttet, at ØiR debitor opdeles i tre integrationer. Leverandørerne er allerede langt med deres del af de nødvendige tilpasninger for at understøtte kommunikationen mellem de kommunale fagsystemer og PSRM.

ØiR debitor-løsningen består af følgende tre integrationer:

  1. Én afsender fordring fra fagsystem til debitor-system (SF1590_B_01)
  2. Én som fagsystemet kan benytte til søge og hente informationer i debitorsystemet (SF1590_B_02)
  3. Og endeligt én som gør det muligt at foretage betalingen direkte i fagsystemet i stedet for udelukkende via debitorsystemet (SF1590_B_03).

Herudover understøtter ØiR SKATs skærpede krav til ansvarsoverdragelse. I praksis betyder det, at valideringen gennemføres, inden debitorsystemet overtager ansvaret for en fordring. Fejlene rettes derfor ved fejlens kilde, hvormed kommunerne kan slippe for manuelle processer med fejlhåndtering og fejllister i deres debitorsystemer.

ØiR - en del af den fælleskommunale infrastruktur

En anden gevinst indfries i den bredere implementering af Økonomi i Rammearkitekturen, som er en del af den fælleskommunale infrastruktur.

ØiR tilbyder nemlig en central indgang til de kommunale debitorsystemer. Det betyder, at kommunernes mange fagsystemleverandører kun behøver forholde sig til denne ene indgang, som kan bruges, uanset hvilken af de tre debitorleverandører en kommune har valgt.

Hermed sikres dels en reduktion i omkostningen for udviklingen på tværs af kommuner og fagsystemleverandører – og dels en større fleksibilitet for kommunerne i forhold til at kunne skifte debitorsystem.

KOMBIT understøtter en god ibrugtagning af ØiR

Debitorsnitfladens funktionalitet, som allerede idriftsættes fra november 2019, medfører, at der åbnes op for at sende fordringer fra fagsystemerne til kommunens debitorsystem og dermed oprette en debitorkonto.

Alle snitflader kvalitetssikres grundigt, inden de i første omgang tages i anvendelse af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) fra november 2019 og hen over nytår af Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Interesserede leverandører vil inden længe kunne tilmelde sig den første ibrugtagningsworkshop for ØiR, der afvikles i starten af 2020. Her kan de deltagende leverandører få den nødvendige viden og indsigt for at kunne komme godt i gang med at udvikle op mod ØiR-integrationerne.

Er du nysgerrig efter at høre mere om mulighederne med ØiR-snitfladerne, kan du også tilmelde dig dette webinar, der afvikles den 12. november, eller tage kontakt til ØiR-projektet på mail oeir@kombit.dk.