Øget fokus på brugervenlighed i NemRefusion 3.0

Brugerinddragelse er særligt i fokus under udvikling af den kommende NemRefusion-løsning.

Udviklingen af NemRefusion 3.0 er godt i gang. Holdet hos Edora A/S og KOMBITs projekt-team er i fuld gang med at afprøve et såkaldt indberetningsforløb i den kommende version af NemRefusion 3.0. Et indberetningsforløb er en anmeldelse og anmodning om refusion af et sygdomsfravær, som brugerne opretter via løsningen. Det hele foregår indtil videre i et lukket testmiljø, som ikke er koblet op på nogen integrationer endnu, da det stadig er i testfasen.

Selvom vi ikke er gået i gang med de egentlige test endnu, så inddrager vi allerede nu brugerne, som vi gennemgår indberetningsforløbet med for at sikre, at udviklingen sker i tråd med brugernes behov, siger product owner, Line Mortensen fra KOMBIT.

Brugerne er både a-kasser, der indberetter på vegne af en ledig, samt arbejdsgivere, og selvstændige.

De egentlige test begynder i løbet af 2022, når vi er kommet længere med udviklingen, og hvor der er flere forløb, som vi tester af - både via funktionelle test og brugervenlighedstest. De brugere, som vi gennemgår indberetningsforløb med nu, og de brugere, der skal deltage i de senere test, repræsenterer et bredt udsnit af målgruppen.

Det er vigtigt, at alle brugerprofiler er med til at teste, og at både funktionelle test og brugervenlighedstest gennemføres med et repræsentativt udsnit af brugerne, da vi lægger særligt vægt på øget brugervenlighed i den nye løsning, siger Line Mortensen fra KOMBIT.

Brugerne vil med NemRefusion 3.0 opleve:

  • En mere moderne og driftsikker løsning
  • En mere overskuelig og brugervenlig løsning
  • At ændringer og opdateringer til løsningen sker hurtigere og smidigere
  • En løsning der også kan tilgås fra mobiltelefoner/tablets

Om NemRefusion-løsningen
Med NemRefusion kan virksomheder, selvstændige og a-kasser let og hurtigt anmelde og anmode om refusion af syge- og barselsdagpenge samt refusion i forbindelse med medarbejdere ansat i løntilskud eller fleksjob.

Løsningen sender hvert år mere end 1,7 mio. indberetninger til kommunerne og Udbetaling Danmark, og håndterer dermed, at 2.000 borgere hver dag bliver sygemeldt, og at 500 borgere hver dag går på barsel.

I efteråret 2020 gik KOMBIT i gang med et projekt, der skal erstatte og forbedre den nuværende NemRefusion-løsning, som virksomheder, selvstændige og A-kasser benytter, når de skal søge om refusion for fravær såsom sygdom og barsel. I maj 2021 vandt Edora A/S udbuddet, og er nu i gang med udviklingen af en helt ny og tidssvarende løsning.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410