Ny leverandør af DUBU

Det er nu afgjort, hvem der skal levere efterfølgeren af det eksisterende DUBU – Digitalisering af udsatte børn og unge (DUBU 3.0)

Det har været et travlt forår hos DUBU-teamet i KOMBIT, som har arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvem der skal levere DUBU 3.0 til de 71 kommuner, der har tilsluttet sig løsningen.

Vi har nu gennemført og afsluttet evalueringen af de modtagne tilbud. Repræsentanter fra kommuner, som har tilsluttet sig DUBU 3.0, har været med til at evaluere, og det er nu afgjort, at Netcompany IT og Business Consulting A/S har afgivet det bedste tilbud og derfor vinder kontrakten.                                       

”Netcompany har leveret et tilbud, som fuldt lever op til de krav og forventninger, vi har stillet til en kommende leverandør i forhold at levere et genkendeligt og samtidigt brugervenligt, intuitivt og stabilt system. De har leveret en robust tidsplan og metode for udvikling samt en gennemarbejdet proces for udrulning, der tilgodeser kommunernes behov”, siger Poul Ditlev Christiansen, der er projektejer for DUBU 3.0 i KOMBIT.

En ny og forbedret version af DUBU på vej

Involvering af brugerne har været i højsædet allerede fra starten af projektet. Derfor afholdte KOMBIT tilbage i 2016 syv workshops rundt om i landet, hvor brugere, superbrugere og it-medarbejder fra landets DUBU-kommuner deltog. Det resulterede i mange gode input til DUBU 3.0, som er blevet indarbejdet i udbudsmaterialet.

Det betyder, at DUBU-kommunerne kan se frem til en løsning, som har en stor grad af genkendelighed i forhold til den eksisterende løsning, og som er forbedret på en række områder:

”Det har været vigtigt for os, at der leveres en løsning som professionelt og effektivt understøtter sagsbehandlingen af udsatte børn og unge. Kommunerne får en løsning, som er mere brugervenlig og intuitiv og med en teknologi, der sikrer en høj grad af driftsstabilitet”, siger projektejer Poul Ditlev Christiansen.

Sæt i gang!

Efter sommerferien 2017 går Netcompany og KOMBIT i gang med afklaringsfasen. Herefter påbegyndes udviklingen af DUBU 3.0, der er klar til brug i efteråret 2018.

Vi ser frem til samarbejdet med Netcompany om at levere et bedre og mere brugervenligt DUBU og takker samtidig de øvrige leverandører for deres deltagelse i udbuddet.