Mere om monopolbruddet

Her kan du læse om baggrunden for monopolbruddet.

På denne side kan du læse om baggrunden for monopolbruddet, målsætningerne herfor og udfasningen af de nuværende KMD-systemer. Desuden kan du downloade forskelligt relevant baggrundsmateriale nederst på siden.

Baggrund

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og KOMBIT arbejdet for at sikre kommunernes indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol på at tilbyde løsninger til kommunerne.

I økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sags- og partsoverblik bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Landets 98 kommuner har som naturlig konsekvens heraf tilsluttet sig de fælles udbud for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sags- og Partsoverblik (SAPA) og Støttesystemerne (STS).

Arbejdet med monopolbruddet sker i tæt samarbejde med ATP, som er ansvarlig for de dele af udbudsplanen, som skal erstatte de KMD-monopolsystemer, som it-understøtter opgaverne i Udbetaling Danmark.

KOMBIT og ATP samarbejder for at løfte kommunernes udbudspligt, anskaffe moderniserede og mere effektive fagløsninger samt give kommunerne den bedst mulige business case for det samlede monopolbrud. Samarbejdet omfatter bl.a. fælles infrastruktur, fælles indkøb af snitflader og fælles tilrettelæggelse af tidsplaner mv.

Du kan læse mere om baggrunden for monopolbruddet i dette baggrundsnotat og se/høre en introduktion her.

Målsætninger for monopolbruddet

Monopolbruddet skal skabe konkurrence og åbne markedet for flere leverandører. KOMBIT har gennemført fire udbud og tildelt kontrakten for KSD til KMD, for KY til EG, for SAPA til Netcompany og STS til KMD.

Når de nye monopolbrudsløsninger idriftsættes, er målsætningen, at kommunerne under ét oplever et samlet prisfald på 25 pct. (ved fuld indfasning af de nye systemer) i forhold til omkostningerne til KMD’s monopolsystemer.

Du kan læse mere om beregningsgrundlaget for gevinsterne her og om afregningsmodellen for løsningerne her.

Hertil kommer, at kommunerne med de nye it-systemer KSD, KY og SAPA kan forvente forbedrede processer, øget automatisering samt reducerede fejlmuligheder. En central målsætning er, at sagsbehandlerne skal opleve lettelser i deres arbejde.

Kommunerne kan på sigt benytte funktionaliteten i Støttesystemerne på tværs af kommunale systemer. Det kan bl.a. skabe mere konkurrence, fordi det bliver lettere for flere leverandører at udvikle løsninger til det kommunale marked. For kommunerne betyder det potentielt billigere og bedre løsninger.

Business case

Kommunerne kan opstille lokale sin lokale budgetmodel for monopolbruddet vha. det såkaldte Bornholmerark, hvor man kan beregne sin lokale business case. Bornholmerarket kan downloades via denne side.

Udfasning

Der skal gennemføres en række aktiviteter og/eller funktioner for at kunne skifte fra et eksisterende it-system til et nyt it-system. Disse aktiviteter kræver KMD's aktive medvirken og betegnes som udfasning. Det kan fx omfatte udtræk af data fra eksisterende løsning og overførsel til ny løsning, adgang til historiske data, genbrug/tilpasning af integrationer mv.

KOMBIT har indgået aftaler med KMD for hhv. KMD Aktiv, KMD Dagpenge og KMD Sag. Du har læse mere om disse aftaler og udfasningen her.

Governance for fælleskommunale it-løsninger

Når de nye fælleskommunale it-løsninger idriftsættes, vil kommunerne blive inddraget i vedligehold, videreudvikling og lovvedligehold ud fra principperne i governancemodellen for fælleskommunale it-løsninger. Læs mere her.

 

Kontakt

Projektdirektør / CIO
3334 9435