Tværgående ØkonomiKomponent (TØK)

Arbejdsmarked Beskæftigelse

TØK vil give et effektivt og simpelt overblik over gennemførte ydelser ved sagsbehandling mv. Den vil gøre økonomihåndtering enklere for kommunerne med en mere simpel og automatiseret logik i én komponent.

Hvad er TØK?

Sammen med kommunerne undersøger KOMBIT muligheden for at udarbejde en tværgående økonomikomponent, som kan gennemføre udbetalinger og styre fordringer for fagsystemerne KSD, KY og KP mod kommunernes ERP-system, NemKonto, eIndkomst og debitor.

TØK skal overtage udbetalingen fra KMD-udbetaling og fra de nuværende udbetalingskomponenter i KY og KP samt for de eksisterende fordringskomponenter.

TØK vil blive en integreret komponent til fagsystemerne, der håndterer flowet af udbetalinger og fordringer (tilbagebetalingskrav).

Planen er at udvikle TØK i faser. Først til KSD med henblik på at udfase KMD Udbetaling – dernæst til KY og KP.

Tidsplan

KOMBIT forventer at sende tilslutningsaftaler vedrørende TØK ud til alle kommuner i løbet af ultimo 2023/primo 2024.

Videreudvikling af TØK?

På sigt er det ambitionen, at TØK kan varetage øvrige systemudbetalinger fx lønudbetalinger, fakturabetaling, institutionsbetalinger mm.

Vil du vide mere om TØK? Se KOMBITs oplæg fra Digitaliseringsmessen 2023

Én løsning til tre systemer
Ydelsesudbetaling i de tre fagsystemer KSD, KY og KP indeholder præcist de samme processer. Det betyder, at kommunerne betaler for samme funktionalitet og løbende ændringer tre gange, da økonomihåndtering i dag foregår i hvert fagsystem. Det er hverken bæredygtigt eller rentabelt. Derfor giver det mening at samle funktionerne på tværs af løsningerne i én tværgående økonomikomponent.

Hvilke problemer vil TØK løse for kommunerne?
TØK vil lette afstemningsprocesserne omkring fagsystemerne, eIndkomst, bank- og ERP-system for kommunerne. Derudover vil TØK strømline de økonomiske processer, og sikre bedre systemunderstøttelse og enklere arbejdsgange ift. udbetalinger og fordringer. TØK vil desuden forbedre datagrundlaget og sørge for at levere et simpelt overblik over gennemførte ydelser og historik til brug for sagsbehandlere og debitor.

Flere fordele med TØK, blandt andre:

 • Tre gange funktionalitet for samme beløb
 • Forretningsnært ejerskab til løsninger
 • Understøtter fremtidig udbudsstrategi når udbetaling og fordring ikke er en del af fagsystemerne
 • Sikrer smartere videreudvikling og drift af kompleks løsning
 • Forbedrer kvalitet i udbetalinger, fordringer og afstemning af regnskaber
 • Imødekommer ressource- og kompetenceudfordring
 • Styrker databaseret ledelsesinformation og info til borgere og virksomheder
 • Automatiserede afstemninger ændrer behov for ekstern revisorbistand og robotter.

Med TØK vil kommunerne få et effektivt og simpelt overblik over gennemførte ydelser til brug ved sagsbehandling mv., som vil løse en række nuværende problemer for kommunerne med en mere simpel og automatiseret logik i én samlet komponent.

Om TØK

TØK skal udvikles i faser. Først til KSD med henblik på at udfase KMD Udbetaling – dernæst til KY og KP. KOMBIT forventer at sende tilslutningsaftaler vedrørende TØK ud til alle kommuner i løbet af ultimo 2023/primo 2024.

Klik her for at læse mere om TØK.

 

Gevinster ved TØK

Der er mange gevinster for kommunerne ved TØK.

Klik her for at læse mere om dem.

Faseopdelt tidsplan for udvikling af TØK

Tilslutningsmaterialet er i øjeblikket under udarbejdelse og forventes at blive udsendt til kommunerne ultimo 2023.

Udviklingen af TØK er planlagt i tre faser.

 • Fase 1: Forventes at være færdig i første halvår af 2025.
 • Fase 2: Forventes at være gennemført i andet halvår 2025.
 • Fase 3: Forventes at være afsluttet i 2026.

Klik her for at læse om faserne.

Jakob Volmer
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Nyhedsbrevet henvender sig til kommuner.

Felter med (*) skal udfyldes