Sygesikring

Borgerservice

Sygesikring er en ny fælles sygesikringsløsning til alle danske kommuner

Sygesikring bliver en ny fælles digital løsning. Systemet skal understøtte administration af sygesikring og lægevalg i kommunerne.

Sygesikringsløsningen skal erstatte kommunernes del af det, som i dag hedder NOTUS. Det betyder, at den nye løsning fortsat kommer til at være tæt forbundet med regionernes administration af lægevalg, og at der i Sygesikring kommer en central integration til regionernes nye løsning LUNA. Fælles for de to løsninger vil også være Servicebussen, der er udvekslingspunkt for data på området og sikrer lovpligtige data til en lang række samarbejdspartnere. Data til Servicebussen levereres af LUNA.

Sygesikring bliver udviklet ud fra et princip om størst mulige genanvendelse af komponenter og data fra den kommunale infrastruktur.

KOMBIT underskrev kontrakten med Systematic omkring levering af løsningen til Sygesikring den 17. maj 2021.

Der arbejdes pt. på en plan for idriftsættelse af løsningen. Planen vil blive vist her på siden, når den er klar. Uddannelse af kommunale brugere vil gå i gang i oktober. 

Styregruppen

Den kommunale styregruppe for projekt Sygesikring har til opgave at rådgive projektet ifm. alle væsentlige beslutninger for projektet med fokus på kommunernes og brugernes behov. 

Styregruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for projektet
 • Tilsyn med projektets fremdrift
 • Risikoejerskab og interessenthåndtering
 • Understøttelse og tilsyn med den kommunale gevinstrealisering
 • Koordinering med tilgrænsende projekter og aktiviteter
 • Rådgivning af KOMBITs projektejer vedr. projektøkonomi (det endelige økonomiske ansvar for projektet ligger hos KOMBITs projektejer).

Sygesikrings kommunale styregruppe består af: 

 • Finn Bruun Ravnsbæk, Aarhus Kommune
 • Søren Forsmann, Ringsted kommune
 • Eva Freidahl Graae, Herning
 • Trine Axelsen Oliveri, København
 • Morten Jørsum, København
 • Nanna Skovgaard, KL
 • Ken Rindsig, KL
 • Lise Holten, KL
 • Peter Lykke Egelund, KOMBIT
 • Christina Aalbæk, KOMBIT
 • Simon Mark Bøtger-Pedersen, KOMBIT
 • Anders Cronwald, KOMBIT
 • Anja Lønbo (Referant), KOMBIT

Leverandørstyregruppe: 

 • Jesper Bennike, Systematic
 • Lone Hedegaard Kristensen, Systematic
 • Anders Holm, Systematic
 • Søren Kormann, KOMBIT
 • Peter Lykke Egelund, KOMBIT
 • Anders Cronwald, KOMBIT
 • Christian Aalbæk, KOMBIT
 • Simon Mark Bøtger-Pedersen, KOMBIT
 • Anja Lønbo, KOMBIT

Derudover findes der en fælles styregruppe som sikrer koordinering på tværs. Denne styregruppe består af:

 • Peter Lykke Egelund, KOMBIT
 • Anders Ernst Jørgensen, Region Midtjylland
 • Morten Lundgaard, Region Syd
 • Nanna Skovgaard, KL
 • Lilse Svanholm, Danske Regioner
 • Anders Cronwald, KOMBIT
 • Thue Mylin, LUNA
 • Lone Hedegaard Kristensen, Systematic
 • Jesper Bennike, Systematic
 • Finn Bruun Ravnsbæk, Aarhus Kommune

Sygesikring-brugergruppe

Den kommunale brugergruppe har deltaget i udarbejdelse af en revideret samlet kravspecifikation, bidraget til udbudsforløbet og det efterfølgende udviklingsforløb med leverandøren, samt bistået med hjælp til test af løsningen. Projektet og brugergruppen er i konstant og tæt dialog og mødes oftest ugentligt. 

I brugergruppen deltager kommunale repræsentanter fra følgende kommuner:

 • København
 • Thisted
 • Aarhus
 • Ballerup

Implementeringsgruppen hjælper projektet med sparring om implementeringsaktiviteter. Implementeringsgruppen består af:

 • København 
 • Aarhus
 • Sønderborg
 • Herlev

Her finder du mere information om Sygesikring

Alle relevante materialer om Sygesikring findes foreløbig på KOMBITs sharekomm-side. Når løsningen kommer i drift. vil materialerne blive flyttet til Sygesikrings eget driftsite.

Kontakt

Hvis du har input eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til projektsygesikring@kombit.dk.

 

Anders Cronwald
Projektchef
Børn, Kultur, Social og Sundhed