Ejendomsstamregistret (ESR-projektet)

Teknik og Miljø

Det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, som har eksisteret siden 1966. ESR indeholder ejendomsoplysninger om samtlige af landets ejendomme, herunder ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.

I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i 2011-2015 indgik regeringen og KL en aftale om et fællesoffentligt grunddataprogram. Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram har KOMBIT fået til opgave at sikre, at dataudvekslingen mellem de autoritative grunddataregistre og ESR fungerer.

Med det fællesoffentlige grunddataprogram vil alle oplysninger om fast ejendom blive samlet i autoritative grunddataregistre: Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen og Tinglysningen. Som følge heraf vil vedligeholdelsen af ejendomsgrunddata i kommunale registre bortfalde, idet fagsystemerne fremover, via en fællesoffentlig datafordeler, skal hente disse grunddata ved kilden.

Tidsplan

I oktober 2019 offentliggjorde skatteministeren, at boligforliget "Tryghed om boligbeskatningen" fra maj 2017 udskydes til 2024. Det betyder bl.a. at kommunale opgaver forbundet med at beregne og opkræve ejendomsskatter overdrages til staten senere end forudsat - og at ESR’s understøttelse af den kommunale beregning og opkrævning af ejendomsskatter og -bidrag derfor er forlænget tilsvarende.

Understøttelse af den kommunale opgave

Indtil opgaven med opkrævning af ejendomsskatter flyttes fra kommunerne til skatteforvaltningen, varetager KOMBIT opgaven med at sikre, at de data som opretholdes i ESR, stemmer overens med de data som også figurerer på og omkring Datafordeleren. Således kan ESR fortsat understøtte kommunernes opgave med beregning og opkrævning af ejendomsskatter og -bidrag frem til ressortomlægningen af dette område effektueres.

KOMBITs arbejde med tilbagekonverteringen af data til ESR foregår i tæt samarbejde med kommunerne, KL, Skatteforvaltningen og andre relevante interessenter.

Hvis du ønsker at modtage nyheder fra ESR-projektet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til esrkombit@kombit.dk.

Malene Møgelbjerg
Projektleder
Teknik, Miljø og Borgerservice