December 2023

Så går året på hæld. 2023 har været i spændende år fyldt med FSIII-aktiviteter.KOMBITs Forvaltningsenhed har sammen med KL hovedsageligt arbejdet videremed forenklingen af FSIII, som også kommer til at fylde i 2024.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Highlights fra FSIII-netværksdagen i Vejle 7. november

Ny FSIII hjemmeside og dokumentbibliotek

Ny videndelingsplatform: Teams erstatter Yammer

Forenkling af FSIII

Året der gik

Hvis du har spørgsmål til FSIII Forvaltningsenheden, er du altid velkommen til at kontakte os på FSIII@KOMBIT.dk. Du finder vores tidligere udsendte nyhedsbreve på vores dokumentbibliotek Fælles Sprog III

De bedste julehilsner fra

FSIII Forvaltningsenheden i KOMBIT

Sara, Susanne & Ewa

Highlights fra FSIII-netværksdagen i Vejle d. 7. november

80 kommuner med repræsentation af over 170 deltagere havde tilmeldt sig netværks-dagen, hvilket vi var rigtig glade for.

Vi startede dagen med et oplæg om FSIII-data i FLIS, hvor kommunerne nu kan se helt rigtige data fra egen praksis.

Repræsentanter fra Allerød Kommune holdt oplæg om deres vej ind i selvstyrende teams, og hvordan data er med til at understøtte det faglige arbejde. Vi sluttede formiddagen af med oplæg om implementering og forandringsledelse vedkonsulentfirmaet LEAD.

På eftermiddagens sessioner havde deltagerne mulighed for at gå mere i dybden i temaerne, hvor anvendelsen FSIII-data i praksis, inspiration til etablering af selvstyrende teams og udfordringer samt muligheder ved forandringsledelse og godimplementering blev faciliteret af hhv. FSIII Forvaltningsenheden, Karlsson Consult samt konsulentfirmaet LEAD.

Vi takker for en god dag med masser af engagement og faglig sparring. Materialet fra netværksdagen kan findes her.

Næste års netværksdag er den 5. november 2024 i Nyborg. Link til tilmelding kommer senere.

Ny FSIII hjemmeside og dokumentbibliotek

KOMBIT og dermed også FSIII har fået ny hjemmeside Fælles Sprog III (KOMBIT.dk) og dokumentbibliotek.

I dokumentbiblioteket finder du alle relevante dokumenter vedrørende FSIII. Hvis der skulle være et dokument, du mangler, kan du skrive til Forvaltningsenheden på FSIII@KOMBIT.dk, så kan vi forsøge at fremsøge det til dig.

FS3.nu lukker d. 1.februar 2024

Hvis din organisation har oprettet links til dokumenter på FS3.nu, skal I ændre denne opsætning og i stedet linke til FSIII dokumenterne i KOMBITs dokumentbiblioteket.

Ny vidensdelingsplatform: Teams erstatter Yammer

Microsoft har besluttet, at eksterne netværk på Yammer (også kaldet Viva Engage) skal lukkes på alle europæiske platforme.

KOMBIT har derfor etableret nye samarbejdsrum på Teams, som vil erstatte de eksisterende netværk på Yammer.

Sådan tilmelder du dig det nye samarbejdsrum for FSIII

For at tilmelde dig det nye samarbejdsrum på Teams, skal du give samtykke til, at vi må oprette dig på den nye platform. Link til samtykke: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=L53UUHC7SJ15

Bemærk, at ligesom det eksisterende FSIII-netværk på Yammer, vil det nye samarbejdsrum kun være for kommunale brugere. Du bliver derfor kun tilmeldt samarbejdsrummet, hvis du tilmelder dig med din arbejdsmail. Der ligger ligeledes link til tilmelding på FSII-Yammernetværket.

Vi opfordrer alle nuværende Yammerbrugere til at tilmelde sig det nye samarbejdsrum, så I fortsat kan vidensdele på tværs af kommuner, ligesom I gør på Yammer i dag. Gem vigtige samtaler.

Vi har i starten af august 2023 hentet alle filer, der ligger på det eksisterende FSIII-Yammernetværk ned, men det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke har mulighed for at downloade alle samtaler herfra.

Forenkling af FSIII

Vi har haft fornøjelsen af at have muligheden for at involvere alle 98 kommuner i forenklingsarbejdet af FSIII. Kommunerne har alle bidraget med gode bud på hvordan det videre forløb med forenklingen skal formes.

KL arbejder nu videre med processen og nærmere info om de næste skridt følger. Tidsplan og oversigt over den anbefalede forenkling kan findes her: Fælles Sprog III(kombit.dk)

Året der gik

I løbet af 2023 har vi bl.a. arbejdet med disse spændende aktiviteter:

  • Afholdt kvartalsvise møder i Beslutnings-, Rådgiver- og Leverandørfora
  • FSIII netværksdag i Vejle
  • Fortsat forenkling af FSIII
  • Udsendt brugerundersøgelse i foråret
  • Plus det løse

Vi vil gerne takke for godt samarbejde i året, der er gået. Det har været utroligt spændende, og vi ser nu frem til endnu et produktivt år i FSIII-regi, hvor I vil høre meget mere fra os.

Glædelig jul og godt nytår fra

FSIII Forvaltningsenheden i KOMBIT

Fælles Sprog III Forvaltningsenheden i KOMBIT

Kontaktperson

Susanne Jeanty Andersen

Kontaktperson

Ewa Starup

Kontaktperson

Sara Rasmussen

Opgaver for Forvaltningsenheden for FSIII

Forvaltningsenhedens opgaver er at drifte og vedligeholde FSIII – datastandarden og dokumentationsmetoden, herunder:

  • Vedligehold i form af ændringshåndtering og drift af standarder og klassifikationer
  • Kommune- og leverandørdialog
  • Integration til den Fælles Kommunale Klassifikation
  • Løbende vedligeholdelse af metoden.

Nyt fra Fælles Sprog III

19-12-2023