Uge 39, oktober 2023
EESSI, NemRefusion, Mit Sygefravær, KSD, KP, KY, YR, DOS, TØK, FVDB og U:KFS.

Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Kære sagsbehandler, ydelseschef, systemansvarlig m.fl.

Dette nyhedsbrev er for dig med interesse for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

Oversigt

Test1

Test2

Test3

Bum

Ydelsesdag afholdt - og vi gør det igen

Den 20. september 2023 afholdt KOMBITs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområde møde for chefer og ledere. De næsten 140 deltagere var samlet for at høre efterspurgte oplæg om strategi, fremtidsperspektiver, digitaliserbar lovgivning og meget mere.

Ifølge både Suzan Semol og Eva Johansen, der er henholdsvis center- og afdelingsleder i Frederiksberg og Frederikshavn Kommune, gav oplæggene et værdifuldt indblik i den verden, som KOMBIT navigerer i – både i dag og i morgen.

”For os er det især interessant at få sat det langsigtede perspektiv på udviklingen, fordi så kan vi tage det med hjem og tænke over, hvordan det passer ind i de strukturer, vi har derhjemme,” fortæller Eva Johansen.

Hos KOMBIT deler vi begejstringen. Charlotte Aakerlund, der er forretningschef for KOMBITs afdeling for Arbejdsmarked og Beskæftigelse, fortæller om det engagement, hun oplevede fra deltagerne:

”Vi oplevede først og fremmest en kæmpe spørgelyst. Der blev stillet en masse spørgsmål, som ikke altid bliver stillet i hverdagen. Det tænker jeg kan gøre nogle ting nemmere i morgen,” siger hun og uddyber:

”Det viser, at vi er en gruppe mennesker, der virkelig vil hinanden. Og det sætter et fokus på, at når vi står sammen - KOMBIT, KL og kommunerne - så kan vi rykke rigtig meget.”

Nu gennemgår KOMBIT deltagerevalueringerne for at få alle de gode input med til næste gang, der skal afholdes ydelsesdag.

Nyt kombit.dk og nye URL'er

Vi har fået ny hjemmeside i KOMBIT, og det betyder, at de af jer, der søger information på kombit.dk vil opleve, at de URL'er, I plejer at bruge, ikke længere virker. Hvis I har lavet genveje til eksempelvis nogle af løsningssiderne, vil I være nødt til at ændre disse.

I finder her en overordnet side for Arbejdsmarked og Beskæftigelse, hvor løsningerne herunder er præsenteret.

Sygedagpenge
KSD
NemRefusion
Mit Sygefravær

Kommunale ydelser
KY
KP

Kommunal Økonomi
YR
TØK

Kommunal support
EESSI
DOS
FVDB
U:KFS

Hvis I har spørgsmål eller oplever, at der er informationer, I ikke længere kan finde, så tøv ikke med at række ud til ab@kombit.dk

Teams erstatter Yammer: Ny kommunikationsplatform skal bidrage til et styrket samarbejde

Vi er i gang med at forbedre den videndelingssplatform, vi stiller til rådighed for kommunale brugere af fagsystemerne KSD, KY, KP og YR. Vi har nemlig begyndt processen med at flytte de gamle eksterne Yammernetværk til Microsoft Teams, som vil erstatte Yammer.

Det skyldes Microsofts beslutning om at lukke de eksterne Yammer-netværk på alle europæiske platforme. Teams-platformen vil sikre, at I fortsat kan videndele med andre kommuner, som I gør på Yammer i dag.

Hvad er næste step?
Selve overgangen – dvs. når Yammer lukker, og vi går over på Teams – kører fra slutningen af oktober til starten af november. Vi arbejder aktivt på at gøre overgangen til Teams så glidende som muligt, så vi sikrer et kontrolleret forløb, der får alle over på den nye samarbejdsplatform og klar til at bruge de nye værktøjer. Der er en række spørgsmål, som vi er ved at få afklaret, heriblandt omkring kommuner, der ikke anvender Teams, brugerstyring m.m.

I næste nyhedsbrev informerer vi om, hvordan du tilmelder dig de nye Teams samarbejdsrum.

Vi har ikke adgang til jeres private samtaler på Yammer, og det er ikke muligt at downloade alle samtaler herfra. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at tage aktiv del i at gemme de særlige samtaler eller private beskeder, som I ønsker at bevare.

Bemærk, at ligesom de eksisterende Yammernetværk, vil de nye samarbejdsrum på Teams kun være for kommuner.

Vi glæder os til de muligheder, det bringer med sig. For spørgsmål eller yderligere information om overgangen, er I velkomne til at kontakte ab@kombit.dk.

Webinar på vej – har I registreret de korrekte superbrugere?

KL afholder et webinar til november om brugen af EESSI. I den forbindelse sendes der invitationer ud til de personer, der er registreret som EESSI-superbrugere i KLIK.

Det er kommunens KLIK-administrator, der kan tilføje og fjerne brugere i KLIK.

I skal sikre, at listen med superbrugere er opdateret.

Invitationerne udsendes midt/slut oktober. Vi oplyser også i dette nyhedsbrev, når invitationerne er udsendt.

NemRefusion lukker nogle dage i forbindelse med overgang til ny version

Tirsdag den 3. oktober 2023 overgår NemRefusion til en ny og mere tidssvarende version.
Da alle sager skal overføres til den nye løsning, vil det ikke være muligt at logge på NemRefusion fra i dag – fredag den 29. september 2023 kl. 14.00 – frem til tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 11.00, hvorefter brugerne vil blive mødt af det nye NemRefusion.

Vi har orienteret brugerne af NemRefusion herom via:

 • En meddelelse i den nuværende løsning
 • På et webinar for virksomheder, a-kasser og selvstændige den 13. september 2023
 • I en informationsmail
 • I en nyhed på nemrefusion.dk

Brugerne er også her blevet gjort opmærksom på, at de skal huske at oprette og signere de indberetninger, som vil falde for frist i lukkeperioden, inden fredag den 29. september 2023 kl. 14.00.

I lukkeperioden vil anmeldelses- og anmodningsfrister undtagelsesvist blive forlænget med fem dage i KSD og UDK Barsel. Dette gælder kun for sager, hvor den oprindelige frist er i lukkevinduet. Hvis brugerne forsøger at logge på NemRefusion i lukkeperioden, vil de blive mødt af en side med information herom.

Når lukkeperioden er afsluttet tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 11.00, kan brugerne logge ind på samme måde, som de plejer. Alle rettigheder og adgange bliver automatisk overført til det nye NemRefusion.

Da ovenstående også vil berøre jeres kommune som arbejdsgiver, er det vigtigt, at I videregiver denne information til relevante personer, herunder jeres HR-/lønafdeling.

Informationen er tidligere på ugen (tirsdag den 26. september 2023) sendt til de systemansvarlige for NemRefusion, faglige ledere for KSD samt vores kontaktpersoner hos UDK.

Ved overgang til det nye NemRefusion skal I være opmærksomme på jeres interne sikkerhedspolitikker

I forbindelse med ovenstående har vi også informeret brugerne om, at hvis de indberetter fra et netværk med ekstra sikkerhedspolitikker – eller mistænker, at de gør – skal de kontakte deres it-afdeling og fortælle dem, at domænerne *.nemrefusion.dk og nemrefusion.dk/* skal whitelistes, så du kan anvende det nye NemRefusion.

Det samme gælder for kommunen som arbejdsgiver.

Denne information er ligeledes sendt til de systemansvarlige for NemRefusion, faglige ledere for KSD samt vores kontaktpersoner hos UDK.

Tilmelding til driftstatus for det nye NemRefusion

I kan tilmelde jer driftstatus for det nye NemRefusion via dette link. I løbet af på mandag (den 2. oktober 2023) sender vi en mail til de systemansvarlige for NemRefusion samt vores kontaktpersoner hos UDK med den nye supports kontaktinformationer, herunder link til webformularen.

Webinarer afholdt for hhv. brugere af NemRefusion samt kommuner og UDK

Den 13. september 2023 afholdt KOMBIT webinar for omkring 3.700 tilmeldte brugere af NemRefusion. Formålet med webinaret var at præsentere brugerne for den nye løsning, herunder hvilken betydning det har for dem som anvendere, samt informere om væsentlige datoer og aktiviteter i forbindelse med overgangen.

Efter webinaret sendte vi sammen med webinaroptagelsen og præsentationsmaterialet en evaluering ud til deltagerne, hvor vi har fået en masse positive tilbagemeldinger fra brugere, der glæder sig til, at den nye løsning sættes i drift.

Webinaret kan ses her.

Ugen efter – den 21. september 2023 – afviklede vi det sidste webinar for jer kommuner og UDK op til go-live, hvor vi gjorde status og gav mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaroptagelse, præsentationsmateriale samt opsamling på spørgsmål kan findes her.

Hvis I har opfølgende spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at skrive til nemrefusion@kombit.dk.

Check-ins efter go-live
Vi afholder check-ins for kommuner og UDK efter go-live på følgende tidspunkter:

 • Den 4. oktober 2023 kl. 10.00-10.30
 • Den 5. oktober 2023 kl. 10.00-10.30
 • Den 6. oktober 2023 kl. 10.00-10.30
 • Den 25. oktober 2023 kl. 10.00-10.30
 • Den 6. december 2023 kl. 10.00-10.30

Formålet er at give en status og besvare eventuelle spørgsmål. Vi har i onsdags – den 27. september 2023 – sendt Teamslink ud til de systemansvarlige for NemRefusion samt vores kontaktpersoner hos UDK og bedt dem videresende til relevante personer i organisationerne.

Møderne kræver ikke tilmelding, og vi opfordrer derfor til, at I selv lægger møderne i jeres kalender og deltager efter behov.

 

Webinar om Mit Sygefravær 2.0

Den 30. august 2023 afholdt KOMBIT webinar for kommunerne om Mit Sygefravær 2.0. Her gennemgik vi bl.a. planen for go-live og demonstrerede en række flows i den nye løsning.

Webinaroptagelse, præsentationsmateriale samt opsamling på spørgsmål kan findes her.

Vi afholder webinar om Mit Sygefravær 2.0 for kommuner igen tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 9.00-10.30 via Teams. Her giver vi en status og anden relevant information op til idriftsættelsen i begyndelsen af november.

Målgruppe for webinaret:

 • Kommunale sagsbehandlere på sygedagpengeområdet.
 • Andre medarbejdere, der vejleder borgere i brugen af Mit Sygefravær, fx medarbejdere i Borgerservice eller kontakt/callcenter.

Tilmelding til webinaret:

Webinaret er gratis. Program og tilmelding kan tilgås her. Tilmeldingsfrist er søndag den 22. oktober 2023 og link til webinaret udsendes mandag den 23. oktober 2023.

Webinaret optages og sendes efterfølgende til alle tilmeldte. Optagelsen gøres desuden tilgængelig på Mit Sygefraværs dokumentbibliotek, hvor vi også vil samle op på spørgsmål/svar fra webinaret.
 
Hvis I har spørgsmål til webinaret eller spørgsmål, I ønsker at få besvaret på selve webinaret, er I velkomne til at skrive til os på mitsygefravaer@kombit.dk.
 
Information om webinaret er i dag (den 29. september 2023) også sendt til de systemansvarlige for Mit Sygefravær samt faglige ledere for KSD.

Netværksmøder - tilmelding åben

Der er nu åbnet for tilmelding til efterårets KSD-netværksmøder, som finder sted på følgende datoer:

 • 14. november 2023 i Ringsted
 • 16. november 2023 i Hvidovre
 • 22. november 2023 i Aalborg
 • 23. november 2023 i Kolding

Invitationen er sendt til de brugere, der har rollerne som systemansvarlige eller faglige ledere for KSD i KLIK.

Gode arbejdsgange med grænsegængere søges

Har din kommune én eller flere gode arbejdsgange vedrørende grænsegængere, så har vi brug for din hjælp.

Flere kommuner oplever udfordringer vedrørende grænsegængere. Det drejer sig fx om, hvordan man sikrer, de læser den post, der er skrevet på et sprog, de måske har utilstrækkelige sprogkundskaber til. Eller det kan dreje sig om opfølgning på en sag, hvor borger bor i udlandet.

Dette er blot eksempler. Hvis du har nogle gode arbejdsgange, må du gerne kontakte KOMBIT på ksd@kombit.dk, så vi kan facilitere videndelingen på tværs.

Webinar afholdt

Den 11. september 2023 afholdt KOMBIT et webinar om debitor/afstemning af KSD.

Optagelsen og materialet kan du finde på KSD's dokumentbibliotek her.

I præsentationsmaterialet er der indlagt flere bilag, som ikke blev gennemgået på mødet, bl.a. hvad der bogføres ved overførsel til debitor og en oversigt over økonomirapporter.

Er du vores nye pilotkommune på KP?

Det første møde med KP-pilotkommunerne vedr. release 4.0, som slår igennem mandag den 30. oktober 2023, er afholdt, og vi er meget positive over den store opbakning og det store engagement, vi oplever. Tak for det.

Vi kan dog se, at vi fortsat mangler 1-2 pilotkommuner, som vil være med til at teste den delvise automatisering for personlige tillæg.

Har I løbende personlige tillæg, som skal revurderes i løbet af november 2023, og kunne I tænke jer at bidrage til, at vi kommer godt i luften med release 4.0, vil vi meget gerne høre fra jer på kp@kombit.dk.

Tusind tak til Aalborg, Hjørring, København og Odsherred Kommune for at deltage som piloter!

Nye funktionaliteter med release 4.0

Er I nysgerrige på den nye automatisering og øvrige funktionalitet, der kommer med release 4.0, mandag den 30. oktober 2023, kan I finde en oversigt over indholdet på KP's dokumentbibliotek.

Vi demonstrerer desuden den nye funktionalitet på statusmøderne og lægger efterfølgende demonstrationerne på dokumentbiblioteket.

Afstemning af mellemkommunal afregning (MAF)
Noget af det nye release 4.0 indeholder er en MAF-afstemningsrapport svarende til den, der blev sendt ud til alle kommuner i starten af 2023.

Dermed bliver det muligt at afstemme ind- og udbetalinger vedr. MAF.

I november afholder KOMBIT en pilotworkshop med en række kommuner i november, hvor det afklares, hvordan vi bedst understøtter brugen af rapporten. Vi følger op og deler viden med alle kommuner efterfølgende.

Ny lovgivning om mellemkommunal afregning (MAF)

Lige nu er et udkast til lovforslag om ændring af reglerne for mellemkommunal afregning (MAF) i høring.

Forslaget vil – hvis det vedtages i den nuværende ordlyd – betyde, at 6-års reglen ikke længere udskydes. Dermed vil reglen ikke længere kunne begrænse retten til refusion efter institutionsreglen.

KP forbereder en understøttelse af lovforslaget. Hvis det bliver nødvendigt, vil KP også udfærdige lister over hvilke sager, der skal reguleres manuelt for, i det tilfælde at loven får tilbagevirkende kraft.

Workshop om produktstrategi afholdt

Den 22. august blev der afholdt endnu en workshop med den kommunale styregruppe. På workshoppen var der en livlig debat om, hvad den kommunale indsats vedr. social pension skal resultere i. Det endte med, at der blev fastlagt en mission med følgende ordlyd:

 ”Hurtig og effektiv sagsbehandling, med højest mulig automatik i opgaveløsningen, så det frigiver ressourcer til at hjælpe de borgere, der har behov.”

Herefter var opgaven for de deltagende kommuner at få fastlagt nogle succeskriterier for, hvordan vi I fællesskab kan nå i mål med denne mission. Succeskriterierne skulle deles op på følgende tre kategorier:

 • Hvilke indsatser der skal være på selve KP-løsningen?
 • Er der behov for nye eller forbedrede integrationer til andre systemer?
 • Er der behov for organisatoriske eller implementeringsmæssige tiltag?

Der kom mange gode bud på indsatser i de tre kategorier. Der skal snarest afholdes en workshop, hvor de endelige succeskriterier skal fastsættes for det fremtidige arbejde på KP-projektet.

Næste release på vej i KY

Som I allerede ved er næste release (6.0) på vej. Den slår igennem i KY tirsdag den 3. oktober 2023 om aftenen og vil være synlig for KY-sagsbehandlere onsdag den 4. oktober 2023.

Vigtige KLIK-opgaver
Denne release indeholder en opdatering af Ny generation Digital Post (NgDP), og i relation til dette, er der publiceret en KLIK-opgave, som I skal være opmærksomme på at få løst.
 
Vi har desuden valgt at trække den funktionalitet, som vedrørte Adgangsstyring (Context Handler2), ud. I den forbindelse skal I intet foretage jer, alt er som det plejer at være ift. login.

Alt dette kan I læse mere om i de mails, der tidligere er udsendt til de faglige ledere og systemansvarlige på KY. I finder som altid information om den kommende release på KY driftsside.

Vejledning ved skift af leverandør til jobcenterløsning

KOMBIT har udarbejdet en vejledning til, hvad kommunerne skal være opmærksomme på, når de skifter jobcentersystem. Når en kommune skal skifte leverandør af Jobcenterløsning, vil der forventeligt være omkostninger forbundet med konvertering af sager i KY.

Læs mere om jobcenterskifte i vejledningen her.

YR-webinar om nye funktioner og bedre brug af data

Ydelsesrefusion afholdt webinar torsdag d. 28. september 2023 for YR-dataansvarlige i kommunerne, hvor vi bl.a. fortalte de 85 deltagere om de nye funktioner, der er implementeret, og om datagenopretninger, der er foretaget på baggrund af nogle uhensigtsmæssigheder i systemet.

Dagens store tema var, hvordan kommunerne bedre kan arbejde med data fra Ydelsesrefusion, og hvordan indsigt i data kan understøtte økonomistyring og beskæftigelsesindsats.

Klik her for at se en optagelse af webinaret.

01-01-2024