Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Løsningen automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge.

Etableringen af Kommunernes Sygedagpengesystem var en del af udbudsplanen for monopolområdet, hvor KOMBIT konkurrenceudsatte it-understøttelsen på området.

KSD erstatter "KMD Dagpenge" og "KMD E-dagpenge" og gik i drift i alle 98 kommuner den 3. juni 2020. Løsningen automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge og sørger for den tilhørende bogføring i kommunernes økonomisystemer. 

Som en del af KSD-løsningen er der blevet udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning, “Mit Sygefravær”, som er bindeled mellem anmeldelserne i NemRefusion og ydelseskontoret i kommunerne. "Mit Sygefravær" gik planmæssigt i luften i juni 2015 og varetages i regi af NemRefusion.

I september 2021 fortalte KOMBITs implementeringsansvarlige, Mie Holmsgaard Rasmussen, sammen med Susanne Nielsen fra Glostrup Kommune og Louise Harder Fischer fra ITU, om den forandringsproces KSD har været. Klik her for at se oplægget på digitaliseringsmessen 21.

 

Kontakt

Projektchef

Kontakt

Du kan kontakte projektet via ksd@kombit.dk.

KSD-team

Klik her for at se, hvem KOMBITs KSD-team er