Invitation til teknisk dialog vedr. BBR 2.0 og DAR

KOMBIT inviterer potentielle leverandører til teknisk dialog om afklaring af udfordringer og uafklarede punkter vedrørende BBR 2.0 og DAR.

KOMBIT er nu så langt i processen, at potentielle leverandører inviteres til en teknisk dialog om afklaring af udfordringer og uafklarede punkter vedrørende BBR 2.0. Hvis leverandøren har interesse for både BBR og DAR er det muligt at holde den tekniske dialog i en og samme iteration. Hvis leverandøren udelukkende interesserer sig for DAR-projektet, vil KOMBIT invitere til en særskilt teknisk dialog i uge 3.

På møderne giver KOMBIT en kort opdatering af projektets status og inviterer til dialog om leverandørens kommentarer til materialet.

Efterfølgende offentliggør KOMBIT her på hjemmesiden et kort resumé, som i anonymiseret form samler leverandørernes vigtigste spørgsmål og kommentarer.

Tid og sted for møderne

Den tekniske dialog for BBR 2.0 foregår på en række udvalgte dage i uge 50, 2014. Møderne foregår i KOMBIT. Alle møder er af 1 times varighed.

Hvis leverandøren er interesseret i både BBR 2.0 og DAR vil mødet blive forlænget med 30 minutter. Leverandører som udelukkende er interesserede i DAR vil blive inviteret til teknisk dialog for DAR i uge 3, 2015.

Tilmelding

Møderne bookes efter ’først til mølle’ princippet. For tilmelding og yderligere information kontakt venligst seniorkonsulent, Nicolai Nørr Korolkiewicz på telefon 23 27 58 65 eller mail nko@kombit.dk.

Relevant materiale

I forbindelse med møderne har KOMBIT fremstillet et oplæg med en række spørgsmål, der ønskes besvaret igennem den tekniske dialog. Projektet har også udarbejdet faktaark for BBR og DAR, ligesom løsningsarkitekturen nu er blevet offentliggjort på grunddataprogrammets hjemmeside. Du finder links til løsningsarkitekturen i højrespalten. Tidligere har KOMBIT desuden fået udarbejdet et review af det nuværende BBR. Dette review finder du her.

Den 2. september 2014 blev der afholdt et informationsmøde i forbindelse med BBR 2.0/DAR. Et resumé samt PowerPoint-slides fra mødet findes her. Derudover har konsulenthuset Lakeside foretaget et review af det nuværende BBR – dette review findes her.