Ud af KMD Sag

Procesdiagrammet "Ud af KMD Sag og Systemer, kontrakter og snitflader" giver overblik over kommunernes implementering af SAPA.

I procesdiagrammet "Ud af KMD Sag og Systemer, kontrakter og snitflader" får du et overblik over en række af de aktiviteter, der ligger i kommunens arbejde med implementering af SAPA.

Procesdiagrammet beskriver kommunens aktiviteter under fire søjler - analyse, strategi, plan og eksekvering - og sammenhængen mellem aktiviteterne. For de aktiviteter, der er gule og markeret med et tandhjul, har KOMBIT i samarbejde med kommuner udarbejdet et redskab, der kan hjælpe med at gennemføre aktiviteten. Er aktiviteten markeret med en lup, findes der et kommunalt eksempel, der kan bruges som inspiration.

Klik her for at åbne procesdiagrammet i en pdf. 

Aktiviteter med tilhørende redskaber

De aktiviteter, hvor KOMBIT har udviklet et understøttende redskab, er beskrevet nedenfor:

  1. System- og kontraktoverblik: Alle kommuner bør have et godt overblik over it-systemer og tilhørende kontrakter. Mht. SAPA er det især vigtigt at få overblikket over de løsninger, der i dag integrerer til KMD Sag, eller som kommunen ønsker skal integrere til Den fælleskommunale Infrastruktur og dermed vise data i SAPA. KOMBIT har i samarbejde med kommuner udarbejdet et redskab (i form af et regneark), hvor en kommune kan registrere og få overblik over sine systemer og kontrakter.
  2. Snitfladeoverblik og -strategi: Alle kommuner bør have et godt overblik over nuværende integrationer mellem kommunens fagløsninger og KMD Sag samt fremtidige (ønskede) integrationer mellem fagløsningerne og SAPA (via Den fælleskommunale Infrastruktur). Der er i det hele taget en række overvejelser og beslutninger en kommune skal tage mht. snitflader. I december 2016 er der kommet en vejledning til kommunens snitfladestrategi, der giver input til, at kommunerne kan få lagt egen snitfladestrategi for SAPA.
  3. KMD Sag Exit-strategi (herunder Kortlægning af sagsområder): Alle kommuner bør tage stilling til, hvad der skal ske med de sager, der i dag ligger i KMD Sag. Dvs. hvilke it-løsninger disse sager skal flyttes over i og hvilke it-løsninger brugerne fremover skal anvende til deres sager. SAPA indeholder ikke sagsfunktionalitet og derfor kan SAPA ikke anvendes til disse sager og af disse brugere. KOMBIT har i samarbejde med kommuner udarbejdet et redskab, som kommunerne kan anvende til at skabe en strategi for, hvordan de kommer ud af KMD Sags sagsfunktionalitet. Redskabet har form af en folder med procesguide suppleret med et dokumentationsregneark.
  4. Sags- og dokument-/ESDH-strategi: Alle kommuner bør tage nogle generelle overvejelser omkring, hvordan de ønsker at understøtte arbejdet med sager og dokumenter i kommunen. KOMBIT har i samarbejde med kommuner udarbejdet et redskab, der kan hjælpe en kommune med at komme i gang med strategiarbejdet omkring sager og dokumenter. KOMBIT har i samarbejde med seks kommuner og KMD desuden udarbejdet en KMD Sag EDH FAQ for de kommuner, som helt eller delvist benytter KMD Sag EDH.
  5. Anskaffelse af snitflader: Når kommunerne går i udbud eller genudbud med nye eller eksisterende fagløsninger eller indkøber via SKI, er det væsentligt, at kommunerne stiller krav om, at disse fagløsninger integrerer til Den fælleskommunale Infrastruktur, og dermed kan udstille data i SAPA. KOMBIT har udarbejdet en række integrationsvilkår og en udbudsvejledning, som kommunerne kan anvende ved anskaffelse og genanskaffelse af fagløsninger. Integrationsvilkårene er allerede indarbejdet i SKI 02.19.
    Du kan læse mere om de krav, som man skal stille til sin systemleverandør her hos KOMBITs Videncenter.
  6. Oprydning i KMD Sag-sager: Alle kommuner bør overveje, hvordan der ryddes op i de manuelle sager i KMD Sag, inden disse sager flyttes til alternative løsninger eller arkiveres. Som input til dette arbejde har KOMBIT udarbejdet KMD Sag Exit-strategi 2, der indeholder en minivejledning med hjælp til, hvordan kommunen får overblik over manuelle sager i KMD Sag og forslag til, hvordan der kan ryddes op i sagerne. Desuden fremgår der eksempler på, hvordan forskellige kommuner har grebet opgaven an.

For at gå til samlingen af redskaber klik her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428