Tilslutning til snitflade - Byg og Miljø

Information til tredjepartleverandører om tilslutning til snitflade i Byg og Miljø.

Tilslutning af ESDH- og fag-systemer til snitflade

Den enkelte kommunes ESDH- eller fag-system tilsluttes til Byg og Miljøs systemsnitflade på én af to måder som beskrevet nedenfor. Kontakt kommunens fagsystemleverandør, hvis der er tvivl om hvilken måde, der benyttes for det konkrete system.

Certifikater

Fagsystemet tilgår systemsnitfladen ved at autentificere med et OCES-certifikat. Dette OCES-certifikat skal være registreret på kommunen/myndigheden i Byg og Miljø. Her skal hver kommune have sit eget certifikat (funktionssignatur).

Før tilslutning kan foretages, skal kommunens CVR-nummer samt certifikatets emne indsendes til leverandøren - enten via Servicedesk eller pr. mail til bom.support@knowledgecube.net.

Eksempel på certifikat emne: CN = TU GENEREL FOCES gyldig (funktionscertifikat) SERIALNUMBER = CVR:30808460-FID:94731315

O = NETS DANID A/S // CVR:30808460 C = DK

Vær opmærksom på aldrig at sende private nøgler eller tilhørende installationskoder.

Serviceaftaler

Her identificerer eksterne systemintegratorer sig selv med eget FOCES-certifikat – og angiver med CVR-nummer hvilken myndighed, man vil benytte systemet for. Via serviceaftalen kontrollerer systemet, at systemintegratorer kun håndterer sager for myndigheder, hvor der findes en serviceaftale for de sagstyper/sagsområder, som håndteres.

Før en serviceaftale kan oprettes, skal kommunen udfylde og indsende følgende formular: Byg og Miljø - Ekstern Service Tilslutningsaftale. 
Den udfyldte formular sendes til BM@kombit.dk

Kendte fagsystemer, der benytter serviceaftaler, er fx Structura (KMD) og Geoenviron (Geokon).

Tilslutning til testmiljø

I forbindelse med udvikling af integrationer til Byg og Miljøs snitflade tilbyder KOMBIT adgang til testmiljø samt 10 timers support pr. leverandør. Leverandører der ønsker tilslutning til Byg og Miljøs testmiljø samt adgang til support skal returnere tilslutningsformularen, som findes nederst på siden i udfyldt stand til bom.support@knowledgecube.net.

For øvrigt teknisk materiale, se For leverandører - Byg og Miljø.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479