Tidsplanen for CPR-/CVR-projektet

KOMBIT forventer, at projektets resultater vil begynde at vise sig fra 2017.

Tidsplanen for CPR/CVR-projektet afspejler, at der ikke er tale om levering af en it-løsning, hvor gevinstrealiseringen sker i forbindelse med løsningens drift. Gevinsterne opnås ved at betaling for brug af kopiregistrene reduceres. Der vil derfor stadig være gevinster at realisere efter projektet er afsluttet. 

Tidsplanen for CPR-/CVR-projektet ser således ud:

 

2015

Gennemførelse af analyser af kommunernes anvendelse af kopiregistre.

Udarbejdelse af drejebog.

Forventet indgåelse af aftale med KMD om model for reducering af betalingen for P-data og V-data.

2016

Nye og/eller ændrede integrationer (snitflader) kravsættes, indkøbes og forventes tilgængelige for implementering.

Kommunerne fortsætter/igangsætter udfasningen af brugen af kopiregistrene.

2017

Den forventede aftale med KMD vedr. reducering af betalingen for P-data og V-data begynder at få betydende effekt for kommunernes udgifter, og betalingen til KOMBIT iværksættes.

2021

Kommunernes betaling til KOMBIT ophører. Der må fortsat forventes aktivitet for kommunerne i forbindelse med udfasning af brugen af kopiregistrene – det vil dog være afhængigt af den enkelte kommunes interne strategi på området.