Test Manager

Mød Test Manager Pernille Ravn, som har været ansat i KOMBIT siden begyndelsen af 2018.

Hvad er din baggrund?

Jeg er oprindeligt uddannet multimediedesigner, men har siden taget en cand.scient. i medialogi. Jeg havde efter endt uddannelse dog ikke rigtig noget ønske om at arbejde inden for branchen, så da der opstod en mulighed for en graduate stilling som test manager i en stor dansk virksomhed, tog jeg chancen. Jeg har arbejdet med test management og forretningsudvikling i forskellige større virksomheder lige siden.

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Stillingen som test manager i KOMBIT indebærer mange forskelligartede opgaver. Det er en anderledes rolle end at sidde som test manager i en softwarevirksomhed, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg arbejder både med udarbejdelse af udbudsmateriale og opfølgning på leverandørerne i forhold til opfyldelse af kontrakten ud fra et testperspektiv. Jeg har et tæt og godt samarbejde med vores leverandører.

Hvilke opgaver sidder du med til dagligt?

Opfølgning og kvalitetssikring af leverandørens testleverancer – det kan f.eks. være drejebøger, planer, testrapporter og fremdrift på testforløb. Det kan også være koordinering af leverancer på tværs mellem leverandør og KOMBIT samt tredjeparter i form af eksempelvis testdata.

Desuden rådgiver og rapporterer jeg til projektledelsen på testfaglige områder. Jeg sidder af og til også med interne opgaver inden for metodeudvikling i testspecialet.

Hvem er dine samarbejdspartnere?

Til dagligt har jeg en stor kontaktflade både internt i KOMBIT i form af min projektgruppe og andre projekter og specialer, og eksternt i form af leverandørerne på de projekter, jeg er involveret i. Jeg har specielt meget kontakt til leverandørernes testansvarlige.

Hvad sætter du pris ved dit arbejde i KOMBIT?

Jeg oplever, at der er en utrolig høj faglighed i KOMBIT. Det gælder både inden for mit eget speciale, men også generelt i hele huset. Det er meget inspirerende at arbejde sammen med dygtige folk, og det motiverer til selv at give den en ekstra skalle. Samtidig er KOMBIT et rart sted at være, hvor det sociale vægtes højt, og mine kollegaer deler gerne ud af deres faglige viden.

Hvordan bruger du din faglighed?

Jeg har gennem mine tidligere jobs opbygget en del praktisk erfaring og en testfaglig værktøjskasse, som jeg trækker på i mit samarbejde både med leverandørerne og internt i KOMBIT – f.eks. i vores metodearbejde.

Hvordan ser du dine udviklings/karrieremuligheder?

Jeg har mest fokus på at dygtiggøre mig inden for mit felt, og det er der rige muligheder for i KOMBIT. For det første via samarbejde med meget forskelligartede leverandører, og for det andet via det forum for erfaringsudveksling, vi har inden for testspecialet.

Hvad gør KOMBIT anderledes end andre organisationer?

Jeg kommer fra den finansielle sektor, og den største forskel for mig er derfor, at KOMBIT ikke er sat i verden for at skabe profit. Det er tilfredsstillende på en helt anden måde at gå på arbejde for, at vi alle sammen får mest muligt for vores skattekroner – frem for at tjene penge til nogle aktionærer.

Hvorfor ønskede du at arbejde i KOMBIT?

Efter en del år i den finansielle sektor ønskede jeg at skifte til et område, hvor der var større samfundsmæssigt formål med de projekter, jeg skulle være med til at sætte i verden.