Support og service desk i transitionsperioden

Se her hvem du skal kontakte ved fejl under transitionen.

Det er den leverandør, der varetager driften, som har support- og kommunikationsopgaven. Det betyder, at henvendelser vedr. eksternt testmiljø skal ske til IBM efter cut-over af dette miljø, mens alle øvrige hændelser skal varetages af Systematic. Ansvarsfordelingen, telefonnumre, mailadresser og driftsstatussider fremgår af tabellen nedenfor.

Eksternt testmiljø:

Periode Service desk Telefon Mail Driftstatusside
Fra 14/9-2020 til 29/11-2020 (interimperiode) IBM helpdesk (6-18) 45240936

OBS! Bemærk mailadressen i interimperioden:

dkibmcustomerservice@dk.ibm.com

driftstatus.kombit.dk
Fra 30/11-2020

IBM helpdesk

(6-18)

45240936 helpdesk@serviceplatformen.dk driftstatus.kombit.dk

Produktionsmiljø:

Periode Service desk Telefon Mail Driftstatusside
Til og med 27/11-2020

Systematic support

(8-16)

70111539 helpdesk@serviceplatformen.dk serviceplatformen.dk
Fra 30/11-2020

IBM helpdesk

(6-18)

45240936 helpdesk@serviceplatformen.dk driftstatus.kombit.dk

Supporten på it-løsninger, der anvender Serviceplatformen, er fortsat baseret på det såkaldte ”kædeansvar”. Det vil sige, at anvenderne ved fejl i it-løsningen kontakter supporten hos leverandøren af anvendersystemet som sædvanligt.

Dette gælder både under transitionen og efter at Serviceplatformen er overdraget til IBM.