Sessioner på kommunedagene 7., 8. og 9. april 2014

Se indholdet i de tre spor her. Ved tilmelding skal du angive hvilke to spor, du ønsker at deltage i.

Spor 1: Model for udfasning af KMD Sag

Udfasningsaftalen på KMD Sag stiller krav til såvel KOMBIT som den enkelte kommune. På sporet gennemgår vi Udfasningsaftalen på KMD Sag.

Her får deltagerne en grundig gennemgang af udfasningsmodellen, hvor vi med konkrete eksempler vil give indblik i modellen og dens betydning for kommunerne. Vi tager desuden en drøftelse af centrale risici for såvel SAPA-projektet som lokalt i kommunerne; hvad dækker de over og hvilke tiltag kan der tages for at imødegå disse risici.

Ved deltagelse får du større indsigt i udfasningsaftalen, hvilke konsekvenser den har i din kommune og hvad du fremadrettet skal være særlig opmærksom på i relation til udfasningen af KMD Sag.

Ved chefkonsulent og forretningsudvikler Lars Duval, KOMBIT

Spor 2: Snitflader fra kommunernes systemer – praktisk planlægning af kommunens indsats

I forbindelse med monopolbruddet er der behov for at få en lang række snitflader på plads, således at snitfladerne bliver understøttet i det fremtidige set-up. Dét er afgørende for, at de nye systemer virker, og for at kommunen kan udfase sin betaling til nuværende KMD-systemer. 

På sporet vil kommunerne blive præsenteret for, hvilke typer snitflader KOMBIT varetager forhandlingen og indkøbet af, herunder nye og kommende vilkår for SKI-aftalerne. Med udgangspunkt i konkrete cases vil KOMBIT endvidere gennemgå eksempler på snitflader, hvor kommunerne evt. skal forhandle og indkøbe lokale snitfalder.

Der vil være rig mulighed for, at deltagerne kan drøfte forskellige tilgange til, og stille spørgsmål til, hvordan opgaverne kan gribes an i den enkelte kommune. 

Ved chefkonsulent Lone Høltzer & chefkonsulent Annette Due, KOMBIT
 

Spor 3: Værktøj til overblik over it-projekter, -systemer og –kontrakter

Roskilde Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner påbegyndt arbejdet med at udvikle en delvis open source baseret løsning – KITOS (Kommunernes IT-OverbliksSystem) – som kan værktøjsunderstøtte opgaven med at danne overblik over bl.a. it-projekter, it-systemer og it-kontrakter.

Det er forventningen, at løsningen kan stilles til rådighed for alle kommuner senere på året via OS2-samarbejdet.

Kom og hør projektleder Brian Andersen, Roskilde Kommune, fortælle om baggrunden for igangsættelsen af projektet, potentialerne ved løsningen for landets kommuner og se mockups af løsningen.

Nils Thor Rosted fra KOMBIT indleder sessionen med et kort oplæg om potentialerne ved løsningen ift. monopolbruddet.

Ved digitaliseringskonsulent Brian Andersen, Roskilde Kommune og seniorkonsulent Nils Thor Rosted, KOMBIT

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3334 9442