Service Management-konsulent

Mød Service management-konsulent Kasper Rubin, som har været ansat i KOMBIT siden 2013.

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet ingeniør, og i forbindelse med årtusindeskiftet kom jeg ind i it-branchen. It-branchen er et utroligt spændende sted at være, så jeg valgte at fortsætte her.
 

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Den indebærer at følge op på, at vores leverandører leverer det, som vi kontraktmæssigt har aftalt. Jeg er bindeledet mellem vores projekter og leverandøren på den driftsvendte del.
 

Hvilke opgaver sidder du med til dagligt?

Det er meget koncentreret omkring månedsskiftet, hvor jeg får driftsrapporter ind for de løsninger, som jeg nu er ansvarlig for. De skal så pløjes igennem, og derefter har jeg så opfølgende møder med leverandøren om indholdet, hvad kan gøres anderledes osv.
 

Hvad sætter du pris ved dit arbejde i KOMBIT?

At jeg er kommunernes talsperson over for leverandørerne. Jeg skal tage højde for de sagsbehandlere, som sidder ude i kommunerne, for det er deres dagligdag, som ikke fungerer, hvis systemet ikke fungerer fra 8-16, for så kan de ikke lave deres arbejde.
 

Hvordan adskiller KOMBIT sig fra andre arbejdspladser?

KOMBIT adskiller sig ved at være et mix af noget offentligt og noget privat – vi har den offentlige verden, og vi har den private leverandørside – og vi skal være bindeleddet mellem de to verdener.  Det er et utroligt interessant spændingsfelt.
 

Hvorfor skal man søge et job i KOMBIT?

Det skal man fordi, man har lyst til at påvirke det digitale Danmark.