SAPAs udrulningsplan

Udrulningsplanen viser, hvornår hver kommune forventes at idriftsætte SAPA

Udrulningsplanen viser, hvilken udrulningsbølge hver enkelt kommune er indplaceret i. Det betyder, at man kan se, hvornår man ca. vil skulle idriftsætte SAPA lokalt i kommunen. Ved idriftsættelsen kan kommunens SAPA-administrator(er) tilgå SAPA, og ved den efterfølgende go-live kan de første SAPA-slutbrugere i kommunen tage løsningen i brug. 

Udrulningsplanen består af seks ordinære bølger, hvor der i hver bølge indgår kommuner både øst og vest for Storebælt. Ud fra de nuværende forudsætninger ligger de første tre bølger i første halvår af 2019, mens de tre sidste bølger er i andet halvår af 2019.

Udrulningsplanen kan tilgås i SAPAs dokumentbibliotek via dette link, og består af følgende elementer:

  • SAPA udrulningsplan (i skema): Her kan en kommune se, hvilken bølge kommunen er placeret i og hvilke andre kommuner, der er med i bølgen.
  • SAPA udrulningsplan (i tidsplan): Her kan en kommune se, hvornår kommunerne i en bølge forventes at idriftsætte SAPA. Selve idriftsættelsesdatoen får kommunen når den varsles senest seks måneder inden idriftsættelse.
  • SAPA udrulningsforløb: Her kan en kommune se de vigtigste faser og milepæle i en udrulning af SAPA.

Du kan læse mere om udrulningsplanen i dette notat.

Udrulningsplanen bliver opdateret i forbindelse med SAPAs fulde overgang til den fælleskommunale infrastruktur samt, hvis der er andre betydende forhold, som ændrer sig.

Bemærk at udrulningsplanen ikke viser, hvor lang tid en kommune vælger at bruge på at udrulle SAPA til alle kommunens slutbrugere eller hvornår kommunen forventer at komme ud af KMD Sag, da det er forhold, som den enkelte kommune skal fastlægge i sin SAPA-strategi.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428