SAPA-udrulningshåndbog

Udrulningshåndbogen giver kommunerne baggrundsviden om kommunernes udrulning af SAPA

Udrulningshåndbogen for SAPA giver kommunerne baggrundsviden om kommunernes udrulning af SAPA, og er vigtig læsning for landets SAPA-projektledere.

Man får bl.a. information om SAPA, beskrivelse af roller og ansvar i projektet, rammer for implementeringen og udrulningen, overordnet information om opgaver i kommunens implementering og udrulning og meget mere.

Udrulningshåndbogen er publiceret i version 3.0 den 25. marts 2019 med den information vi netop nu har om kommunernes opgaver.

Udrulningshåndbogen vil blive opdateret løbende, når vi har flere erfaringer via pilotimplementeringerne og dermed kan give kommunerne mere information om udrulning. Kommunernes SAPA-projektledere får besked hver gang udrulningshåndbogen opdateres.

Læs udrulningshåndbogen her i SAPA's dokumentbibliotek.

Har man brug for et mere overordnet overblik over kommunens implementering af SAPA, kan det anbefales at orientere sig i den generiske implementeringsplan for SAPA. Her kan man se skitsen af, hvordan kommunen i hovedtræk skal implementere. Planen kan downloades på SAPAs dokumentbibliotek under menupunktet 'Overbliksdokumenter'.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428