Sådan finder du information om monopolbruddet

Få overblik over hvordan KOMBIT kommunikerer om monopolbruddet

På denne side kan du få overblik over de forskellige informationskanaler, hvor du kan finde information om arbejdet med monopolbruddet:

Hjemmesiden

denne hjemmeside for monopolbruddet kan du finde bl.a. baggrundsinformation om arbejdet med monopolbruddet.

Tidsplan for projekter på monopolområdet

Tidsplanen for samtlige projekter på monopolområdet findes altid på denne side, og opdateres ca. en gang pr. kvartal.

Kommunedagene

KOMBIT afholder Kommunedage for kommunernes it-/digitaliseringschefer og KOMBIT-programledere ca. to gange om året - typisk i maj og november. Programmet sammensættes fra gang til gang ud fra kommunernes ønsker, og vi giver altid en status på monopolbruddet, og samler trådene på KOMBITs arbejde og de opgaver og udfordringer, som kommunerne står over for. 

It-/digitaliseringschefer og KOMBIT-programledere modtager altid invitation til Kommunedagene i god tid, og man kan også altid finde datoerne for Kommunedagene i KOMBITs kalender, når disse er fastlagt. Materialer fra Kommunedagene findes altid i dokumentbiblioteket.

Indsatser til kommunernes KOMBIT-programledere 

KOMBIT gennemfører løbende en række indsatser for at sikre kommunernes KOMBIT-programledere den fornødne viden og information til at understøtte de lokale projektledere. Find information om indsatserne her.

Vi gennemfører jævnligt webinarer for KOMBIT-programlederne, og datoerne fremgår altid af KOMBITs kalender, ligesom KOMBIT-programlederne modtager særskilt invitation.

Yammer-netværk

KOMBIT stiller et virtuelt Yammer-netværk til rådighed for kommunernes KOMBIT-programledere og andre kommunale medarbejdere, som beskæftiger sig med monopolbruddet. I netværket man nemt og hurtigt dele idéer, stille spørgsmål og få svar og høste erfaringer fra andre kommuners arbejde med monopolbruddet.

Netværket er kommunernes eget netværk til kommunikation og vidensdeling på tværs af monopolbruddet, og er ikke tiltænkt vigtige henvendelser til eller fra KOMBIT. Skriv til mb@kombit.dk hvis du er fra en kommune, beskæftiger dig med monopolbruddet, og ønsker at få adgang til Yammer-netværket.

Dokumentbiblioteket

På monopolbruddets dokumentbibliotek har vi samlet en række relevante dokumenter og præsentationer, så det er nemt bl.a. at finde materialer fra Kommunedage, programledermøder mv.

KLIK

Kommunernes KOMBIT-programledere bliver i opgave- og opfølgningssystemet KLIK præsenteret for en række opgaver, der skal håndteres i arbejdet med monopolbruddet. Der er anført en deadline pr. opgave, og kommunens KOMBIT-programleder skal markere opgaverne som fuldført i takt med, at de gennemføres. Bemærk at KLIK er et lukket system, som kræver brugernavn og password. Oprettelse af brugere håndteres lokalt i kommunerne.