Rammearkitektur og Monopolbrud - tilpasning af aftaler og indkøb

Kommunernes løsningsporteføljer og Monopolbruddet skal spille sammen - det kræver lokale beslutninger.

KOMBIT Videncenter har udarbejdet en vejledning til nogle overordnede opgaver, som hver enkelt kommune bør løse for at få det fulde økonomiske og systemmæssige udbytte af Monopolbruddet og Den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Vejledningens indhold

I vejledningen Rammearkitektur og Monopolbrud – tilpasning af aftaler og indkøb fortæller Videncentret om konkrete eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet med opgaverne med at udfase KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge og KMD Sag. Vejledningen indeholder også links til dokumenter, som kommuner har anvendt i processerne.

Kommunen bør tænke Rammearkitekturen ind i sin langsigtede planlægning. Eksisterende it-løsninger bør i nogle tilfælde fremtidssikres gennem integration til infrastrukturelementer – ligeledes skal integration overvejes ved indkøb. I vejledningen kan kommunerne også finde inspiration til dette arbejde – også med konkrete eksempler og links.

Kommunale eksempler til inspiration

Du kan finde de kommunale eksempler fra vejledningen i link-samlingen til højre. Bemærk, at Bornholms Regionskommunes budgetmodel for monopolbrudsprogrammet (i vejledningen kaldet gevinstrealiseringsark) nu foreligger i en opdateret version fra juni 2018.

I link-samlingen kan du også finde et link til Lolland Kommunes folder om IT Visitationen, der beskriver kommunens proces for it-anskaffelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i vejledningen, så kontakt KOMBIT Videncenter, videncenter@kombit.dk.