Projektleder

Mød projektleder Peter F. Madsen, som har været ansat i KOMBIT siden 2014.
Projektleder
Projektleder

Hvad er din baggrund?

Jeg har været ansat i KOMBIT i ca. fire år, og før dét har jeg arbejdet som projektleder forskellige steder i staten, fx for Virk.dk i Erhvervsstyrelsen. Uddannelsesmæssigt har jeg en bachelorgrad i statskundskab (Århus Universitet) og en kandidatgrad fra IT-Universitet i København. Og så har jeg suppleret med forskellige projektleder-efteruddannelser, senest en IPMA-B certificering fra 2018.

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Jeg er projektleder på KSD-projektet (Kommunernes Sygedagpengesystem), hvilket overordnet (og kort fortalt) indebærer det daglige ansvar for indkøbet af en ny sygedagpengeløsning på vegne af og til kommunerne.

Hvilke opgaver sidder du med dagligt?

Jeg har som den fornemmeste opgave at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser for det projekthold, der arbejder med udviklingen af løsningen – både på KOMBITs side og leverandørens side. Herunder er også leverandørstyringen med alt hvad dét indebærer af konstruktive og kritiske dialoger. Derudover koordinerer jeg projektets behov og ønsker med andre KOMBIT-projekter, hvis leverancer KSD er afhængige af – fx KDI. Sidst, men ikke mindst, afrapporterer og kommunikerer jeg projektets status, økonomi, fremdrift mm. til KOMBITs ledelse, kommunale styregruppe og øvrige interessenter.

Hvem er dine samarbejdspartnere?

Projektets leverandør (KMD), andre projekter i KOMBIT, hvor der er sammenfaldende interesser, KL samt naturligvis (et udvalg af) kommunerne og andre interessenter (fx Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i KOMBIT?

Jeg sætter pris på, at mit arbejde giver mening. Når man arbejder med et såkaldt monopolbrudsprojekt, som jeg gør, så indeholder det et åbenlyst formål – nemlig af bryde et monopol, med hvad det medfører af fordele for det kommunale landskab (en bedre, mere moderne og fleksibel it-løsning, lavere pris etc.). På det mere personlige plan sætter jeg pris på forventningen om selvledelse i KOMBIT, hvilket giver en stor grad af fleksibilitet i tilrettelæggelse af egen arbejdsdag.

Hvordan bruger du din faglighed?

Jeg bruger hele paletten af projektlederkompetencer, fx metodeanvendelse ift. at analysere projektet og dets omgivelser, planlægning af projektets økonomi etc. Derudover er der rig mulighed for at afprøve sin indre leder, da jeg har rollen som daglig leder ift. projektholdet og derfor fx skal angive retning for projektet og inddrage deltagerne.

Hvordan ser du dine udviklings/karrieremuligheder?

I KOMBIT får man lov til at arbejde med nogle af de helt store offentlige it-projekter, hvilket helt naturligt giver gode udviklingsmuligheder. Derudover er min oplevelse, at der er gode muligheder for videreuddannelse, hvis man selvfølgelig kan begrunde relevansen.

Hvad gør KOMBIT anderledes end andre organisationer?

Eksempelvis ift. staten, hvor jeg primært havde mit virke før jeg kom til KOMBIT, så er der helt store forskel, at KOMBITs organisation stort set udelukkende er fokuseret på at understøtte projekterne. Det giver et helt andet fokus på projektets betingelser (fx ift. ressourcer) end en ”normal” organisation.

Hvorfor ønskede du at arbejde i KOMBIT?

Fordi KOMBIT giver mulighed for at arbejde med store og vigtige udviklingsprojekter, der fylder på dagsorden indenfor offentlig digitalisering.