Projektet her og nu

Projektet er lige nu i Transitionsfasen, men hvad betyder det egentlig? Her kan du følge med i de igangværende aktiviteter.

Lige nu har vi fuld fokus på at blive klar til at overtage bestillerfunktionen pr. 1. januar 2020. Her får du et overblik over, hvilke aktiviteter der fylder i projektet lige nu:

  • Vi etablerer alle de aftaler, der skal til for at DBC og KOMBIT og alle relevante medarbejdere ved, hvordan, hvorfor og hvad de skal gøre, når aftalen træder i kraft. For at lykkes med dette bruger vi nogen tid på at lære hinanden at kende, udarbejde systemdokumentation, tegne processer og på forhånd drøfte mulige udfordringer. På nogle områder sætter vi fremtidige mål og afklarer, hvordan vi ved fælles hjælp skal nå dem.
     
  • Også i forhold til biblioteksforretningen skal vi have en række aftaler på plads, så alle biblioteker ved, hvad de skal betale og kan forvente af FBI. Desuden arbejder vi på at etablere de fora, der skal bidrage til, at vi kan prioritere de aktiviteter, der giver allermest forretningsmæssig værdi.
     
  • Slots- og Kulturstyrelsen vil fortsat være retningsgivende i forhold til Nationalbibliografien. Derfor skal samarbejdet også på dette område etableres.
     
  • Endelig samarbejder vi med KL om at få de nødvendige aftaler på plads, der understøtter KL’s ambitioner med biblioteksområdet og afstemmer forventningerne til projektets ydelser.
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497