Organisering og myndighedsinvolvering

Projekt VALG er organiseret omkring KL, kommunerne, øvrige myndigheder og KOMBIT.

Indhold og omfang af den nye VALG-løsning besluttes af projektets styregruppe, mens Indenrigsministeriet, som den øverste valgmyndighed, vejleder projektet. Projektet er endeligt godkendt af KL's bestyrelse.

VALG-projektet har, foruden nedenstående grupper, en række kommunale fageksperter tæt knyttet til projektet, som løbende bidrager med afklaringer og sparring, og som i forbindelse med udviklingen af løsningen vil medvirke på workshops med leverandøren. 

Styregruppe

I Styregruppen sidder følgende medlemmer:

 • Anette Lund Hansen, Københavns kommune
 • Lene Hartig Danielsen, Aarhus kommune
 • Lone Knudsen, Skive kommune
 • Lise Merrild Kristensen, Odense kommune
 • Randi Theill Reimann, Randers kommune
 • Thure Jørgensen, Odsherred kommune
 • Jane Mia Hesselgart, Favrskov kommune
 • Pia Færch, KL
 • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT (formand)
 • Piloter

  Følgende myndigheder deltager i den første udrulning af løsningen, pilotudrulningen:

  • Holstebro kommune
  • Københavns kommune
  • Langeland kommune
  • Ringsted kommune
  • Aabenraa kommune
  • Region H
  • Ankestyrelsen
  • Indenrigsministeriet

  Myndighedsinvolvering

  KOMBIT har etableret et brugerpanel og en teknisk referencegruppe med deltagere fra alle myndigheder, der kan bistå KOMBIT med forretningsafklaringer og sparring om it-tekniske problemstillinger, og på sigt også test af VALG-løsningen. Den løbende involvering af disse skal være med til at sikre, at løsningen er funderet i myndighedernes behov og arbejdsgange.

  For at sikre, at også det implementerings- og uddannelsesmateriale, myndighederne skal bruge i forbindelse med forberedelsen, implementeringen og anvendelsen af VALG-løsningen er dækkende og fyldestgørende, har KOMBIT etableret en implementeringsarbejdsgruppe. Gruppen giver fra 2022 input til og kvalitetssikrer alle de implementerings- og uddannelsesprodukter, leverandøren udarbejder til myndighederne.

  Her kan du læse mere om brugerpanelet, den tekniske referencegruppe og implementeringsarbejdsgruppen.

   

   

  Kontakt

  Chefkonsulent / Projektkoordinator
  3334 9420