Organisering & involvering i SAPA

SAPAs succes afhænger af kommunernes involvering og opbakning omkring projektet.

SAPA-projektet prioriterer involvering af kommunerne, Kommunernes Landsforening (KL) og Udbetaling Danmark (UDK) højt. De tre parter har bl.a. bidraget med forretningsafklaringer, tekniske analyser, oprindelig afgrænsning af projektet og udvikling af implementeringsmateriale.

SAPA-kommunestyregruppe

I SAPAs kommunestyregruppe er både KOMBIT, KL, kommunerne og UDK repræsenteret. Kommunestyregruppen fokuserer bl.a. på tidsplaner, business case, og sikrer tilsyn med produktets kvalitet og interessenthåndtering.

SAPA-pilotkommuner

SAPA-projektet har lavet en samarbejdsaftale med syv pilotkommuner, som deltager aktivt i forberedelse af implementeringen af SAPA, bl.a. igennem udvikling og kvalitetssikring af redskaber, kommuneeksempler, KLIK-opgaver og planer, som alle landets øvrige kommuner kan benytte. Redskaberne er tilgængelige på SAPAs dokumentbibliotek.

Piloterne bidrager også med værdifuld viden om den kommunale hverdag til SAPA-projektgruppen, ligesom de er med til at spotte udfordringer i tide, således at vi kan tage hånd om dem.

SAPAs brugerpanel

Brugerpanelet har bidraget med forretningsviden til detailspecifikationen af løsningen, review af specifikation/dokumentation og deltaget i brugervenlighedstest af løsningen.

Brugerpanelet består af 15-20 repræsentanter fra kommunerne og UDK. Det er sammensat af superbrugere og fageksperter, som har viden om relevante fagområder i kommunerne.

 

Kontakt

Produktchef, SAPA
2221 4980