Organisering af projekt VALG

Projekt VALG er organiseret omkring KL, kommunerne, øvrige myndigheder og KOMBIT.

Indhold og scope for VALG udarbejdes af KOMBITs projektgruppe og styregruppe, mens Indenrigsministeriet, som den øverste valgmyndighed, vejleder projektet. Projektet er endeligt godkendt af KL's bestyrelse. Desuden er der etableret en referencegruppe, der rådgiver KOMBIT i forhold til udarbejdelse af implementerings- og uddannelsesmateriale.

Styregruppe

 • Aarhus Kommune: Lene Hartig Danielsen
 • Furesø Kommune: Berit Kjær Petersen
 • Københavns Kommune: Anette Lund Hansen
 • Odense Kommune: Lise Merrild Kristensen
 • Region Midt: Carsten Lind
 • KL: Pia Færch
 • KOMBIT: Poul Ditlev Christiansen (markedsdirektør og projektejer)

Følgende kommuner deltager i referencegruppen:

 • Hedensted
 • Helsingør
 • København
 • Odense
 • Ringsted
 • Vesthimmerland
 • Aabenraa
 • Aalborg
 • Aarhus

KOMBITs projektteam

 • Kim Larsen, projektleder
 • Steen Pedersen, forretningsudvikler
 • Henrik Kirkeskov, kommunikationskonsulent
 • Hanne Hinz, it-konsulent
 • Camilla Buhr, it-konsulent
 • Tomas Volf, it-konsulent
 • Uffe Bay Andersen, it-arkitekt
 • Leila Rad, Test Manager
 • Frank Stjerne, service management konsulent
 • Jacob Busk, jurist
 • Dorte Carstensen, implementeringskonsulent
 • Christina Baere, projektkoordinator
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3334 9420