Organisering af projekt VALG

Projekt VALG er organiseret omkring KL, kommunerne, øvrige myndigheder og KOMBIT.

Indhold og scope for VALG udarbejdes af KOMBITs projektgruppe og styregruppe, mens Indenrigsministeriet, som den øverste valgmyndighed, vejleder projektet. Projektet er endeligt godkendt af KL's bestyrelse. Desuden er der etableret en referencegruppe, der rådgiver KOMBIT i forhold til udarbejdelse af implementerings- og uddannelsesmateriale, også vil kommunerne blive yderligere involveret i forbindelse med pilot og implementering.

Styregruppe

 • Amalie Maj Sommer Madsen, Dragør kommune
 • Anders Thrane Niebuhr, Langeland kommune
 • Anette Lund Hansen, Københavns Kommune
 • Lene Hartig Danielsen, Århus Kommune
 • Lone Knudsen, Skive kommune
 • Lise Merrild Kristensen, Odense Kommune
 • Randi Theill Reimann, Randers Kommune
 • Thure Jørgensen, Odsherred Kommune
 • Trine Korsgaard, Danske Regioner
 • Pia Færch, KL
 • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT (formand)

Referencegruppe

Følgende kommuner deltager i referencegruppen:

 • Hedensted
 • ​Helsingør
 • København
 • Odense
 • Ringsted
 • Aabenraa
 • Ålborg
 • Århus
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3334 9420